Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Góp ý vào Dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Thứ sáu, 06/11/2020, 07:44:51
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Phải khẳng định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng được thực hiện rất tốt, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng có bài bản, không có vùng cấm. Một số lãnh đạo cao cấp trong Đảng từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, cấp tướng tá trong ngành Công an, Quân đội nhưng sa ngã, vi phạm pháp luật đều đã phải hầu tòa, việc xử lý nghiêm minh một số cá nhân trên đã góp phần lập lại kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức, bồi đắp lý tưởng ước mơ, hoài bão, khát vọng sống cho tuổi trẻ học đường, thanh niên ngoài cộng đồng cần được các cấp ủy Đảng quan tâm nhiều hơn, nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp của Đảng.

Chuẩn bị cho nhân sự Đại hội các cấp, đặc biệt ở Trung ương được Tổng Bí thư nhấn mạnh về tài, đức và những tiêu chí cụ thể, theo tôi cũng nên mở rộng thêm dân chủ (có thể được) để nhân dân, cơ quan, nơi làm việc lấy ý kiến bằng phiếu kín về nhân sự đó, lấy đó làm cơ sở để Ban Tổ chức tham khảo.

Kim Dũng
(Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ)

Về công tác xây dựng Đảng: Tôi đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác trong nhiệm kỳ XII đã nêu trong Dự thảo báo cáo. Tôi đề nghị đánh giá đậm nét hơn nữa kết quả nổi bật của nhiệm kỳ là: Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, các tổ chức Đảng đã đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, những vụ việc kéo dài nhiều năm không làm được hoặc thực hiện chưa hiệu quả thì nay đã được giải quyết cơ bản, được đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Công tác tư tưởng được coi trọng một cách thường xuyên, đặc biệt là việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đúng người, đúng tội, coi đây là bước đột phá. 

Về hạn chế khuyết điểm: Tôi đồng tình với các khuyết điểm nêu trong Dự thảo báo cáo, đề nghị nêu cụ thể hơn công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực ở cấp Trung ương hiệu quả rõ, tính thuyết phục cao. 

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII:

Tôi đồng tình với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá. Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ: Sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình sáp nhập hoặc giải thể các tổ chức (cả tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể), trên cơ sở đó điều chỉnh bộ máy trong hệ thống chính trị thống nhất từ Trung ương xuống cơ sở.

Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở đó tính toán việc tinh giản bộ máy tiếp tục nâng cao hiệu quả, hoạt động.

Hoàng Văn Tiến 
Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh và làm vườn tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang