Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Góp ý về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới

Thứ hai, 09/11/2020, 06:41:53
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Về thành tựu: Tôi đồng nhất với dự thảo song cần nêu rõ thêm thành tựu trong hội nhập kinh tế: Chúng ta đã phát triển sâu rộng, mạnh mẽ ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực và vào cuộc với nhiều hoạt động mới, phương thức mới, từ đó góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. 

- Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã đẩy mạnh quyết liệt, toàn diện, sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Về những hạn chế, khuyết điểm: 

- Trong phát triển kinh tế: Còn xảy ra tình trạng lỏng lẻo trong quản lý, căn cứ luật pháp và một số văn bản quản lý chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

 - Về môi trường: Môi trường ô nhiễm diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học suy giảm; việc ứng phó với biến đổi khí hậu chưa có nhiều giải pháp kịp thời. 

 Lương Văn Thắng 
(Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh)

Trang 5, dòng 17 từ trên xuống nên thay câu: “Chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được tích cực triển khai, bước đầu có hiệu quả” bằng câu: “Cùng với bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước phát triển mới và từng bước hội nhập với thế giới”. Nên thêm vào câu: “Chất lượng đào tạo đã có chuyển biến bước đầu theo hướng nâng cao phẩm chất và năng lực người học, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội”, vì như vậy mới nói lên đầy đủ những gì mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả trong 7 năm qua, từ khi có NQ số 29/NQ- TƯ ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Lương Ngọc My
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu giáo chức tỉnh 

Về công tác xây dựng Đảng, dòng 10 (trang 19) theo tôi nên bổ sung thêm vào sau  từ “ngại khổ” cụm từ “chạy chức, chạy quyền, mưu cầu lợi ích cá nhân...”  để thành một câu mới: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, chạy chức, chạy quyền, mưu cầu lợi ích cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

Phần rút ra một số bài học kinh nghiệm: Trong phần “Một là” ở khổ cuối trang 20, có câu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”, tôi đề xuất bỏ từ cầm quyền vì Đảng lãnh đạo trong đó đã bao hàm cả vai trò cầm quyền, không nên trong Báo cáo lại nêu ý này ra khiến các thế lực thù địch có cớ để kích động. Sau khi bỏ từ cầm quyền sẽ thành câu mới: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Dòng 10 trang 21 từ trên xuống, có câu: “Hai là, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, theo tôi cần bỏ cụm từ “thực hiện nghiêm túc” để thành câu mới: “Hai là, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, vì quán triệt sâu sắc có nghĩa trong tư tưởng đã thông suốt thì hành động sẽ làm theo, do đó không phải nêu thêm việc thực hiện nghiêm túc nữa.

 Nguyễn Tiến Khôi 
 Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Phú Thọ

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang