Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Nghị quyết 20-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Thứ sáu, 04/12/2020, 13:56:05
Print + | - Font Size: A
Lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Nghị quyết 20-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Nghị quyết 20-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

A Font Size: - | +

psx20201204124624-1607065057

PTĐT - Ngày 4/12, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 26/7/2016 của BTV Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” và Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 20 ngày 4/11/2016 của BTV Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020”.

Theo Dự thảo báo cáo, cấp ủy, chính quyền và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 15-NQ/TU; sau 5 năm thực hiện, một số mục tiêu đạt kết quả tích cực, vượt so với mục tiêu Nghị quyết như số doanh nghiệp ngoài nhà nước sản xuất, kinh doanh ổn định, thường xuyên sử dụng 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở đạt trên 76,6%; tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn đạt trên 92,07%, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên trong độ tuổi đoàn đạt trên 97,8% ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; 79,5% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn ký thỏa ước tập thể…

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 20 đánh giá: Cơ bản các mục tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt; nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị được nâng lên rõ nét; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể được đổi mới theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh… 

Cùng với đánh giá những kết quả đạt được, 2 dự thảo báo cáo cũng nêu cụ thể các chỉ tiêu chưa đạt, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong thời gian tới. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung 2 dự thảo báo cáo, đồng thời làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; trong thực tế hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đại biểu cũng đã cung cấp số liệu bổ sung đến tháng 12/2020… Đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất: Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp; hướng dẫn cụ thể hoạt động tổ chức đoàn thanh niên trong các khu, cụm công nghiệp; nghiên cứu xây dựng đề án về công tác cán bộ đoàn thanh niên các cấp… 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền ghi nhận sự đóng góp của các ngành, đơn vị thời gian qua trong xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 2 Nghị quyết. Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật số liệu báo cáo đến tháng 12/2020 để hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các Nghị quyết, đồng thời đề xuất xem xét, ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục triển khai thực hiện, phù hợp trong tình hình mới…

Phương Thanh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang