Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Bản lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ tư, 03/02/2021, 09:20:48
Print + | - Font Size: A
Bản lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam

Bản lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam

A Font Size: - | +

11-1612312029
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PTĐT - Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm nay, bằng dấu mốc quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nhìn lại 13 kỳ Đại hội Đảng, chúng ta có thể khẳng định, mỗi kỳ Đại hội của Đảng diễn ra đều là một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của sự nghiệp cách mạng và đất nước. Đại hội làm cho Đảng ta đã đoàn kết lại càng đoàn kết hơn, tư tưởng và hành động đã thống nhất, càng thống nhất hơn. Những dấu mốc mới được mở ra từ các kỳ Đại hội khẳng định bản lĩnh của Đảng trong chèo lái con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác... 

 Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ búa liềm của Đảng soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong các cuộc cách mạng. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhiều lần đứng trước thử thách và bước ngoặt lịch sử, nhưng dường như trước các thử thách, bước ngoặt ấy, bản lĩnh của một Đảng chân chính lại càng được khẳng định. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, với tinh thần đoàn kết, Đảng ta đã khéo léo đưa con thuyền cách mạng giữa biển khơi vững vàng tiến lên phía trước bằng những quan điểm, đường lối, chủ trương sáng tạo và đúng đắn. 


viettri-1612319636

Nhìn lại những thời điểm đất nước gặp phải khó khăn như những năm 1985, 1986, thời điểm đó lạm phát phi mã, đất nước chồng chất khó khăn. Với vai trò “thuyền trưởng”, Tổng Bí thư Trường Chinh cùng Trung ương đã có những nỗ lực rất lớn trong việc đấu tranh bảo vệ các quan điểm đổi mới. Tổng Bí thư Trường Chinh đã chủ trì Hội nghị Trung ương để bàn về những ý kiến khác biệt được thể hiện trong dự thảo văn kiện Đại hội, sau này được gọi là Hội nghị ba quan điểm, kết luận những luận điểm quan trọng. Những nội dung quan trọng đó được coi là “linh hồn” của văn kiện Đại hội VI. Bản lĩnh của người “cầm lái” và Đảng cầm quyền được hiện thực hóa bằng đường lối đổi mới toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội lần thứ VII của Đảng diễn ra khi đất nước vẫn trong tình trạng khó khăn, đặc biệt là những biến động chính trị to lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tác động lớn đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với bản lĩnh vững vàng và tầm nhìn về tương lai của dân tộc. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm và khẳng định: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam mọi cho hành động.

Nhiệm kỳ Đại hội XII, đối mặt với nhiều thách thức lớn, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra... Vượt qua khó khăn, Đảng ta đã lãnh đạo giành được thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng có bước đột phá, mang lại hiệu quả cụ thể, rõ rệt. Năm 2020, kinh tế tăng trưởng thuộc nhóm các nước cao nhất thế giới, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc...


daihoixiii-1612319682

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam 91 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Thực tiễn đó khẳng định một chân lý mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc, đối với cả những thế hệ tương lai của đất nước. Đại hội XIII đã vạch ra con đường phát triển, mục tiêu đi tới của đất nước không chỉ trong 5 năm mà còn tầm nhìn 10 năm, 25 năm tiếp theo. Đây là những mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị, trách nhiệm và bản lĩnh của Đảng, là khát vọng của toàn dân tộc ta. Trong diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định niềm tin sâu sắc vào tiền đồ dân tộc: "Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta".

Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều chông gai, thử thách nhưng với bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, được toàn dân tin yêu, ủng hộ, sự nghiệp cách mạng của chúng ta nhất định tiến lên và lập thêm những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững mạnh, hùng cường.

Lê Thương 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang