Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hạ Hòa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ hai, 08/02/2021, 18:05:49
Print + | - Font Size: A
Hạ Hòa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Hạ Hòa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

A Font Size: - | +

2021-01-30-12-13-54-539-1612774824
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hạ Hòa trao đổi nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

PTĐT- Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Hạ Hòa đã xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm trọng tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban Kiểm tra phụ trách các lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phụ trách theo dõi giám sát các tổ chức đảng cấp dưới. Các cuộc kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, công tác giám sát được thực hiện sâu rộng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm…


box1-1612782444

Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện kịp thời, công minh, chính xác; thông qua kiểm tra, giám sát, kỷ cương, kỷ luật Đảng được tăng cường, tính chiến đấu trong Đảng được nâng lên. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại đơn thư để xem xét, việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định; kết luận rõ đơn tố đúng, tố sai, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng góp phần ổn định tình hình ở cơ sở. Những cán bộ đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật đã được kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục sửa chữa.

img9694-1612774824
Thực hiện kiểm tra và bàn giao hồ sơ đảng viên cho cán bộ luân chuyển công tác tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hạ Hòa cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng của đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời khắc phục những yếu kém, tồn tại. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả và các bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy về công tác này, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Lấy nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng trong việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định, quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên…

Tú Anh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang