Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao chất lượng đánh giá,  xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

Thứ năm, 18/02/2021, 07:34:46
Print + | - Font Size: A
Nâng cao chất lượng đánh giá,  xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

Nâng cao chất lượng đánh giá,  xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

A Font Size: - | +

img-4843-1596412817-dang-uy-khoi-dn-1613608591
Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên tạo động lực nâng cao chất lượng các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

PTĐT - Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có hơn 4.300 đảng viên, sinh hoạt tại 89 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên trung thực, chính xác sẽ giúp đảng viên có ý thức, biện pháp trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị và mỗi đảng viên.

Để đảm bảo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại của ngành dọc cấp trên và việc thực hiện nghĩa vụ thuế, BHXH của các doanh nghiệp; chỉ đạo cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú và kê khai tài sản theo đúng quy định mới của Trung ương…

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo đúng Hướng dẫn số 15-HD/TU của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối. Trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đều đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kỳ kiểm điểm trước, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. 

Đồng chí Lê Đức Thưởng- Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Trong các buổi kiểm điểm đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, cá nhân lãnh đạo, quản lý, không khí thảo luận đều sôi nổi, cởi mở, tích cực đóng góp ý kiến, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đúng quy trình, sát thực với tình hình thực tế của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu đề ra. Nội dung kiểm điểm tập trung đánh giá về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, có liên hệ với các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân theo bản nhận diện với 64 nội dung; kết quả lãnh đạo, quản lý điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và cơ quan, đơn vị mình được giao phụ trách… 

Trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, kịp thời phát hiện các tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân thực hiện không đúng Hướng dẫn và quy định của cấp ủy cấp trên. Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng khách quan, kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thời gian tới, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng hiệu quả, thực chất, đáp ứng điều kiện thực tế của doanh nghiệp; chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo quản lý hàng năm; có biện pháp khắc phục tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình… để khen thưởng đúng, kịp thời những tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang