Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ Quý II

Thứ sáu, 02/04/2021, 18:37:53
Print + | - Font Size: A
Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ Quý II

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ Quý II

A Font Size: - | +

img0188-1617362152
Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ

PTĐT - Ngày 2/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2021. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Trưởng, phó các phòng chuyên môn và chuyên viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quý I/2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực tham mưu triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật, toàn ngành đã phối hợp, tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương; tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo Nhà nước chặt chẽ đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Ngành đã khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm mà ngành cần khắc phục đó là: Trong quá trình thẩm định hồ sơ nhân sự còn một số trường hợp chưa đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, dẫn tới phải chuẩn bị lại. Một số ít địa phương, đơn vị chưa bảo đảm thời gian tổ chức kiểm điểm và tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trường Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, toàn ngành bám sát các trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp năm 2021 để tập trung triển khai các đề án, nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên nhất là đối với các trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” và thực hiện phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Quỳnh Chi

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang