Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Đoan Hùng

Thứ năm, 30/12/2021, 10:07 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Xã Hợp Nhất tuyên truyền lưu động, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

(baophutho.vn) - Thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019-2021, huyện Đoan Hùng đã sắp xếp, sáp nhập các xã Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan thành xã Hùng Xuyên; Phương Trung, Phong Phú, Quế Lâm thành xã Phú Lâm; Phú Thứ, Đại Nghĩa, Hữu Đô thành xã Hợp Nhất. Sau sắp xếp, huyện còn 22 ĐVHC, giảm sáu đơn vị so với trước, số cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của ba xã mới dôi dư so với quy định 109 người. Sau gần hai năm đi vào hoạt động, nhìn chung các xã mới đều hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Báo cáo với đoàn giám sát của tỉnh về kết quả thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã mới đây, đồng chí Lê Văn Phượng - TUV, Bí thư Huyện ủy Đoan Hùng khẳng định: Qua gần hai năm sắp xếp chín ĐVHC thành ba ĐVHC mới, việc sắp xếp đã đạt mục tiêu đổi mới, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy; khắc phục cơ bản tình trạng manh mún, dàn trải phổ biến ở ĐVHC cấp xã trước đây; tạo điều kiện tập trung nguồn lực đất đai, phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế- xã hội; tăng cường nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng cho ĐVHC mới. Sau sắp xếp, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Đến nay giảm được 81 cán bộ công chức xã, giảm chi ngân sách hơn 14 tỉ đồng. 

Sau sáp nhập, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các xã mới đều tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND để bầu các chức danh chủ chốt, tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức không phân biệt cũ, mới mà cần phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành công việc chung. Thời gian đầu sau khi sáp nhập, Đảng ủy các xã tổ chức họp bàn các giải pháp lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chính quyền các xã ưu tiên giải quyết mọi thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân. Việc kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội và hội đặc thù cũng được thực hiện theo đúng quy định. Sau sáp nhập, việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở các xã mới được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Để đảm bảo các xã mới đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, Huyện ủy, UBND huyện thực hiện luân chuyển hai cán bộ huyện về đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm và Hợp Nhất. Đến nay, xã Phú Lâm đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hợp Nhất dự kiến sẽ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Sau sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Lâm đã kiện toàn tổ chức bộ máy, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, bảo đảm hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu mới sáp nhập. Đồng chí Trần Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Xác định đây là việc lớn, việc khó và phức tạp nên cấp ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, sau khi sáp nhập, xã đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, qua đó đòi hỏi cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để phục vụ cho việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022-2030, huyện Đoan Hùng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; chuẩn bị tốt về nhân lực, nguồn lực, về cơ chế để bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security