Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát triển Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước:

Khẳng định vai trò, phát huy sức mạnh

Thứ hai, 13/12/2021, 08:11 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A


Đoàn viên công đoàn Công ty CP Đông Á tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển. 

(baophutho.vn) - Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy ở những doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đoàn thể  thì hoạt động sản xuất, kinh doanh khá ổn định, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc, gắn bó lâu dài, tình trạng nghỉ việc, nhảy việc ít xảy ra. Chính vì vậy, những năm qua, toàn tỉnh đã bám sát thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố phát triển tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống 

Đồng chí Lê Đức Thưởng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh cho biết: Sau khi có Nghị quyết 36-NQ/TU, tiếp đến là Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối DN đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/10/2016 về “Tăng cường công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch thực hiện; tiến hành ký kết quy chế, chương trình phối hợp trong công tác phát triển tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các DNNNN với Ban quản lý các Khu CN tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hiệp hội DN nhỏ và vừa. Để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong DNNNN; quán triệt triển khai Nghị quyết đến từng chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, CNV, người lao động... 

Cùng với đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, 100% tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp… Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã vận động thành lập được 14 chi bộ cơ sở, sáu chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 261 đảng viên. Hiện toàn Đảng bộ có 93 tổ chức cơ sở đảng, 4.389 đảng viên; trong đó có 70 tổ chức Đảng trong DNNNN. 

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết trong các cấp công đoàn; thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đều giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp công đoàn cơ sở, các đơn vị về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Công tác phát triển đoàn viên, đảng viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với các đợt thi đua cao điểm chào mừng Tháng công nhân, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày thành lập Đảng… Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ hài hòa, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Với những nỗ lực phấn đấu của các cấp công đoàn, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 200 tổ chức công đoàn cơ sở trong DNNNN với 15.520 đoàn viên.  

Tỉnh đoàn thanh niên cũng phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng để có những chương trình hành động cụ thể tháo gỡ khó khăn đưa Nghị quyết vào cuộc sống, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, tổ chức đoàn thanh niên trong các DNNNN. Bên cạnh đó, 13/13 huyện, thành, thị ủy cũng thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng đảng, đoàn thể trong DNNNN do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng Ban, thành lập tổ giúp việc để kịp thời nắm bắt, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của chủ doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể.

Công ty CP giống vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam nghiên cứu, phát triển các giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Khẳng định vai trò, phát huy sức mạnh

Là một trong những địa phương tích cực thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, huyện Thanh Ba đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các DNNNN. Hiện toàn huyện đã có tám tổ chức Đảng trong doanh nghiệp với 68 đảng viên; có bốn tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp với 60 đoàn viên; 21 doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn với tổng số trên 3.000 đoàn viên. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển cả về chất và lượng; hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được nhiều kết quả khả quan, số doanh nghiệp kinh doanh có lãi ngày càng tăng, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. 

Hiện toàn tỉnh đã có 201 tổ chức Đảng trong DNNNN với tổng số 3.656 đảng viên; 409 tổ chức công đoàn trong DNNNN với 79.355 đoàn viên; 107 tổ chức đoàn thanh niên trong DNNNN với gần 2.000 đoàn viên. Tỉ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn trong DNNNN có tổ chức công đoàn đạt 92,07%; tỉ lệ tập hợp đoàn viên trong DNNNN có tổ chức đoàn thanh niên đạt 94,4%. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, sức mạnh của mình.

Không riêng Thanh Ba, toàn tỉnh sau khi thực hiện các Nghị quyết: 36, 15 của BTV Tỉnh ủy đã thu được nhiều kết quả tích cực, số lượng tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNNN tăng lên. Đồng chí Nguyễn Thị Chính - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đông Á khẳng định: Từ sau khi tổ chức công đoàn trong Công ty được thành lập đi vào hoạt động đã đóng góp rất tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động và giúp chủ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giúp giảm chi phí sản xuất, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Còn đồng chí Cao Đức Cảnh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty CP giống vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam lại chia sẻ: Trong doanh nghiệp chúng tôi, chi bộ đảng và các đảng viên chính là lực lượng nòng cốt giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đi đúng hướng trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, địa bàn hoạt động rộng, phân tán ở nhiều tỉnh thành, dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Có thể thấy, từ khi thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố phát triển tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong DNNNN, nhiều chủ doanh nghiệp, người lao động đã nâng cao nhận thức, thấy được tầm quan trọng, sự cần thiết trong việc thành lập tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên; tích cực, chủ động hơn trong việc phấn đấu tham gia vào các tổ chức này. Hàng năm, tỉ lệ tổ chức Đảng trong DNNNN hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85,3%; tỉ lệ đảng viên trong các DNNNN được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90,8%. Quan hệ lao động được cải thiện, các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên trong DNNNN được đẩy mạnh, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNNN ngày càng ổn định, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước và quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy những thành quả trên, mới đây BTV Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TU về tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trong đó nêu rõ công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, vừa đảm bảo cho các DN hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát tinh thần chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Nghị quyết 50-NQ/TU, các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy Khối DN các huyện, thành, thị... đang tiến hành xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết đề ra để thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025 với quyết tâm cao.

Mai Phương

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security