Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hạ Hòa:

Nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng

Thứ tư, 29/12/2021, 08:42 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A


Đoàn viên thanh niên xã Tứ Hiệp tổ chức tuyên truyền lưu động, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

(baophutho.vn) - Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác giáo dục chính trị nói chung, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nói riêng đã được các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Hạ Hòa triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

 Chủ động đổi mới, đa dạng các hình thức học tập

Đồng chí Hà Thị Hằng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hạ Hòa cho biết: Công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Bên cạnh việc tổ chức học tập nghị quyết bằng hình thức truyền thống, một số hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết được Trung ương, tỉnh tổ chức theo hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp từ điểm cầu Trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở, với sự tham gia truyền đạt của các báo cáo viên Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, góp phần rút ngắn thời gian triển khai, giảm việc đi lại, tổ chức nhiều hội nghị, tiết kiệm ngân sách. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên có điều kiện hiểu sâu hơn nội hàm của nghị quyết, tạo sự tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết. 

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn nội dung chỉ thị, nghị quyết, từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn địa phương, đơn vị, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mới đây, BTV Huyện ủy Hạ Hòa đã xây dựng và ban hành Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân giai đoạn 2021 - 2025” nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó sớm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của địa phương vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng huyện Hạ Hòa ngày càng phát triển. 

Để thực hiện mục tiêu của Đề án, BTV Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và tích cực rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng được nâng cao.

Đi đôi với tổ chức học tập, quán triệt, công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện thường xuyên đưa tin, bài, mở các chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị. 

Cùng với tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết, các cấp ủy Đảng đã bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong từng chỉ thị, nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt, thường xuyên, lâu dài.

Phần dự thi của thí sinh Mai Thị Huyền Trang, giáo viên Trường THPT Xuân Áng, huyện Hạ Hòa tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2021.

Đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

Đồng chí Lưu Quang Huy - TUV, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa cho biết: Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng hiệu quả, các cấp ủy, BTV, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần nhận thức sâu sắc và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đưa công tác quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên; đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và của cán bộ hàng năm. Đặc biệt, cần đề cao trách nhiệm của đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết. 

Song song với nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên, Hạ Hòa tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tại mỗi hội nghị quán triệt, học tập, đều thành lập Ban tổ chức hội nghị do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (đối với cấp huyện), đồng chí Bí thư cấp ủy (đối với cấp cơ sở) làm Trưởng ban để giúp cấp ủy tăng cường quản lý, theo dõi việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập không cao hoặc thiếu ý thức trong học tập, nghiên cứu. Trong thời gian tổ chức hội nghị, dành thời gian thích hợp cho thảo luận, giải đáp thắc mắc, trao đổi thống nhất chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Coi trọng kết hợp giữa nghe giới thiệu, truyền đạt của báo cáo viên tại hội nghị với tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên. 
 
Để phù hợp tình hình thực tế và điều kiện địa phương, đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BTV Huyện ủy Hạ Hòa chủ trương đa dạng hóa hình thức quán triệt học tập, tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Dần từng bước tổ chức theo hình thức trực tuyến; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng; sử dụng đường truyền Internet (nội bộ) hoặc triển khai qua hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội chính thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các nghị quyết không yêu cầu chế độ “mật” tổ chức tiếp âm hoặc truyền thanh trực tiếp từ Hội nghị do Trung ương, tỉnh tổ chức, được truyền trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện và các chi, đảng bộ cơ sở cùng dự học, đồng thời thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân cùng theo dõi.

Cùng với đó, huyện đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp. Các chi, đảng bộ cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chất lượng người học bằng hình thức viết bài thu hoạch của mỗi cán bộ, đảng viên sau học tập. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân được coi là căn cứ để đánh giá, phân loại và bình xét thi đua cuối năm.

Đinh Vũ

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security