Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tạo chuyển biến tích cực trong “tự soi, tự sửa”

Thứ năm, 16/12/2021, 09:15 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn, giải quyết các thủ tục cho người dân tận tình, chu đáo.

(baophutho.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong “tự soi, tự sửa”, giúp cho tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để Nghị quyết Trung ương 4 lan tỏa, đi vào cuộc sống, cấp ủy đã chủ động cụ thể hóa các văn bản với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”; thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả việc cam kết làm theo Bác của cá nhân, tập thể hàng năm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; dân chủ, sáng tạo trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành 65 biểu hiện theo ba nhóm đối tượng và phổ biến, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, giúp các tập thể, cá nhân dễ nhận biết để tự rà soát, đối chiếu, từ đó nhắc nhở, phê bình, điều chỉnh, sửa chữa. Hàng năm, các tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh căn cứ vào các biểu hiện đã được ban hành để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng. Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi lại mình, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Sáng tạo trong việc “tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Công an tỉnh đã biên soạn, in, cấp phát 192 bích chương 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, đối chiếu, tránh các biểu hiện suy thoái. Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông xây dựng phiếu tự đánh giá theo thang điểm, mức độ suy thoái trong việc thực hiện Nghị quyết với ba cấp độ. Thành ủy Việt Trì và các huyện đã phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt đảng tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn nhằm nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cấp ủy nắm bắt, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; hướng dẫn cụ thể trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, trong đó nêu cụ thể nội dung, phương pháp đánh giá việc thực hiện nêu gương của tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng thực hiện nêu gương ở bốn mức: Tốt, khá, trung bình, yếu kém làm căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên vào dịp cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Kim Tứ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Thao cho biết: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Từ thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng cũng quan tâm, chú trọng giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security