Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ sáu, 14/01/2022, 18:05 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

(baophutho.vn) - Ngày 14/1, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa XIX để triển khai các nội dung: Báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy Khối năm 2021; tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu đề ra. Trong năm 90% cơ quan, đơn vị, 98,2% tổ chức cơ sở Đảng, 90% công đoàn cơ sở, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 144 đảng viên mới...

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, BTV Đảng ủy Khối đã tiến hành đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; xác nhận quy hoạch cấp ủy đối với 18 chi, Đảng bộ cơ sở; nâng cấp một tổ chức cơ sở Đảng và sáp nhập hai tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nội dung cần rút kinh nghiệm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Hội nghị đã quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác nắm bắt tình hình trong cơ quan, đơn vị để kịp thời uốn nắn, xử lý. Đồng thời tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng cơ quan và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, nhà nước; tham mưu, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tế nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng…

Tại hội nghị đã công bố Quyết định xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2021; tập thể, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền (2017-2021). Theo đó, có 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 44 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền.

Nhân dịp này, BTV Đảng ủy Khối đã trao tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phương Thanh

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security