Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ năm, 13/01/2022, 14:00 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

(baophutho.vn) - Sáng 13/1, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Bộ Quốc phòng kết nối với 65 điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ.

Năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, toàn ngành đã tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan; tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đã tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến thời điểm 30/6/2021, cả hệ thống chính trị có hơn 2,8 triệu biên chế, giảm hơn 762.800 biên chế (tương đương 20,9%) so với thời điểm 30/4/2015, đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. Trong năm, Ban Tổ chức cấp ủy Trung ương đã tham mưu luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiêu ứng cử diện BTV Tỉnh ủy quản lý cho 5.456 lượt cán bộ. Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm. Năm 2021, có 4.263 lượt cán bộ diện BTV Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý được đào tạo chuyên môn, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước, công tác Đảng, đoàn thể. Công tác củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn Đảng có 51.900 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp 56.376 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong cả nước lên 5.248.607 người, tăng 3,11% so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện việc rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay có hơn 13.500 đảng viên được sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng thông qua hình thức khai trừ hoặc xóa tên.

Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Phương pháp phong cách, lề lối, tác phong làm việc có sự đổi mới, khoa học, sáng tạo.

Năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 Đề án về tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có hai Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 10 Đề án trình Bộ Chính trị và bẩy Đề án trình Ban Bí thư. Hoàn thiện Đề án "Về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên" trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII”. Tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ cũng như việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ....

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã nêu lên những định hướng lớn để toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp tổ chức thực hiện tạo chuyển biến và có hiệu quả trong năm 2022. Trong đó, đồng chí đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó là: Tập trung tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất năng lực, uy tín, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức, tự giác rèn luyện, đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security