Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ ba, 11/01/2022, 14:25 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

(baophutho.vn) - Ngày 11/1, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng và đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2021, Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 51.600 tổ chức Đảng và trên 272.000 đảng viên. Trong đó, Bộ chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra; cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra trên 51.600 tổ chức và trên 272.000 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 3.000 tổ chức Đảng và trên 8.900 đảng viên. Nhiều cuộc được thực hiện quyết liệt, hoàn thành trong thời gian ngắn, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đối với công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp giám sát trên 38.600 tổ chức Đảng và gần 125.000 đảng viên; UBKT các cấp giám sát trên 26.000 tổ chức Đảng và gần 37.000 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương; những vấn đề nội cộm, gây bức xúc trong xã hội như: Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản…

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những thành tích ngành kiểm tra, giám sát Đảng đạt được trong năm 2021 và chỉ rõ những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò quan trọng, cần tiếp tục kiên quyết kiên trì, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa; ngành Kiểm tra Đảng cần nghiên cứu, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện địa phương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu tăng cường giám sát để mở rộng phát hiện nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm, từ xa vi phạm, không để sai phạm lan rộng; thực hiện kiểm tra, kỷ luật trong Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ; cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đảng và Uỷ ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát phù hợp từng thời điểm, tập trung vào những vấn đề dễ xảy ra ra vi phạm, sai phạm, những đơn vị dễ mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng chiến lược kiểm tra, giám sát Đảng đến năm 2030; Uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan trong thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý các dấu hiện vi phạm, sai phạm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát và khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của đất nước… 

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã khen thưởng 8 tập thể vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.  

Thu Hà

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security