Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lâm Thao “tự soi”, “tự sửa”

Thứ năm, 20/01/2022, 08:54 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Bộ phận một cửa xã Cao Xá luôn tận tình hướng dẫn người dân đến làm các thủ tục hành chính. 

(baophutho.vn) - Xác định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài, Huyện ủy Lâm Thao đã chủ động xây dựng, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình thực hiện, trong đó tập trung vào việc tự nhận diện các biểu hiện suy thoái để đề ra các giải pháp, chương trình, cam kết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua thực hiện Nghị quyết, các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong huyện đã thẳng thắn “tự soi”, quyết tâm “tự sửa” để ngăn ngừa sai phạm.

Để tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên nhận diện đúng 27 biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghi quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Lâm Thao đã ban hành hai kế hoạch, một chương trình hành động, ba nghị quyết, hướng dẫn về lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong đó có Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 10/2/2017 về “thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 

Theo đó, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, liên hệ với những biểu hiện suy thoái; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp, lộ trình sửa chữa khuyết điểm.  Trên tinh thần cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo, những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc, có biểu hiện suy thoái thì yêu cầu báo cáo, giải trình và các đồng chí cấp ủy viên phụ trách đơn vị trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm. 

Ngoài ra, hàng năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các chi bộ trực thuộc đều tiến hành việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và đảng viên với thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị; công tác phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi cư trú. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện kiểm điểm, Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, qua đó khắc phục được bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên. 

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Nguyễn Kim Tứ- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên nhận diện được những biểu hiện suy thoái, qua đó “tự soi”, “tự sửa” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện qua từng lời nói và hành động khi tiếp xúc với nhân dân. 

Thông qua việc thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm được xử lý kịp thời. Trong năm năm thực hiện Nghị quyết, các ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 1.455 tổ chức Đảng và 118 đảng viên; thực hiện giám sát đối với 132 tổ chức Đảng và 93 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt việc kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm năm đã thi hành kỷ luật 96 đảng viên và một tổ chức Đảng. Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên đảm bảo kịp thời, kết luận đúng mức độ, tính chất, nguyên nhân vi phạm, việc xử lý đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc và thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên giúp đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIII), Huyện ủy Lâm Thao tiếp tục chỉ đạo thực hiện tự soi, tự sửa, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, kết hợp giữa “soi” với “sửa”, giữa “xây” với “chống” nhằm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm nêu gương góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security