Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Trao Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tại huyện Thanh Sơn

(baophutho.vn) - Ngày 17/5, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã trao huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành...

TIN BÀI KHÁC
Quán triệt Quy định số 57 về phân cấp đào tạo lý luận chính trị

16/03/2022

(baophutho.vn) - Sáng 16/3, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương...

Thể lệ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai, năm 2022

16/03/2022

Thể lệ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai, năm 2022

Kỳ II: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

16/03/2022

(baophutho.vn) - Để nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, là cơ sở tạo nguồn phát triển Đảng, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng các mô hình, cách làm hay, thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, khẳng định vai trò tuổi trẻ, luôn cống hiến và phấn đấu vào Đảng.

Sắc áo xanh dưới cờ Đảng

15/03/2022

(baophutho.vn) - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, vừa đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Sau khi được kết nạp,...

Chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

12/03/2022

Các bộ, ngành, địa phương cần kết hợp hài hòa các nhiệm vụ, giải pháp “xây” và “chống” theo chủ trương của Đảng; đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu.

Tổng Bí thư: Quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

11/03/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hùng Lô lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

10/03/2022

(baophutho.vn) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm xuất phát mà không có điểm kết thúc, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM,...

Tình Người tỏa sáng đất quê

05/03/2022

(baophutho.vn) - Tròn 75 năm trước, ngày 4/3/1947, trên đường lên Chiến khu Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã dừng chân...