Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Đưa chính sách của Đảng đến đồng bào dân tộc

PTĐT - Là huyện miền núi có 285 khu dân cư , trong đó 77 thôn, bản đặc biệt khó khăn… gần 60% dân số của huyện là người dân tộc...

TIN BÀI KHÁC
Kiệt Sơn đổi mới hoạt động của HĐND

27/11/2018

PTĐT - Là xã miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm đại đa số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thường trực HĐND xã đã đổi mới phương pháp hoạt động, đặc biệt là trong việc thực hiện các kỳ họp và hoạt động giám sát.

Tân Sơn phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc

26/11/2018

PTĐT - Là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số nên việc phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số là khó khăn không nhỏ với Đảng bộ huyện Tân Sơn.

Long cốc tập trung phát triển kinh tế

15/11/2018

PTĐT - Là xã khu vực II của huyện Tân Sơn, xã miền núi Long Cốc còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp thu, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn chậm…

Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao

11/11/2018

PTĐT - Các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Hướng tới xây dựng thị trấn Tân Phú phát triển nhanh, bền vững

01/11/2018

PTĐT - Thực hiện lộ trình quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của huyện Tân Sơn, sau hơn 11 năm, từ xã miền núi đặc biệt khó khăn với trên 65% là đồng bào dân tộc thiểu số...

Tìm đầu ra cho thương hiệu chè Long Cốc

25/10/2018

PTĐT - Từ nhiều năm nay, những đồi chè bát úp, xanh mướt san xát nhau đã trở thành hình ảnh đặc trưng của thương hiệu chè xã Long Cốc, huyện Tân Sơn.

Khó khăn trong ứng dụng công nghệ, thông tin vùng dân tộc thiểu số

23/10/2018

PTĐT - “Cách mạng 4.0” đã và đang hiện hữu trong cuộc sống, đi cùng với đó, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm nghèo bền vững ở xã miền núi Sơn Hùng

17/10/2018

PTĐT - Từng là hộ nghèo của xã Sơn Hùng, những năm trước đây gia đình chị Đặng Thị Hảo, khu Tam Sơn 2 gặp rất nhiều khó khăn do không có việc làm ổn định, chị Hảo sức khỏe yếu, đau ốm, nằm viện liên tục, với hai con đang tuổi ăn học.