Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Người nghèo vùng dân tộc thiểu số được giảm một nửa lãi suất vay

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg...

TIN BÀI KHÁC
5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020

11/11/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020.

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

09/11/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Bảo vệ, phát triển rừng sản xuất

08/11/2016

Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng sản xuất bao gồm...

Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số

07/11/2016

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa 53 dân tộc thiểu số Việt Nam...

Hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi

03/11/2016

Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo...

Phát triển các trung tâm học tập cộng đồng ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa

30/10/2016

Thách thức đối với mỗi quốc gia là xây dựng một xã hội học tập và bảo đảm cho công dân của mình được trang bị kiến thức, kĩ năng và trình độ tay nghề...

Quản lý tài chính thực hiện hỗ trợ công nghệ phát triển KTXH nông thôn, miền núi

18/10/2016

"Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025".

Cân đối nguồn lực để giảm nghèo bền vững

14/10/2016

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa có chỉ đạo về việc cân đối, huy động nguồn lực...