Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

Thứ tư, 09/11/2016, 06:20 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

 

 
Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa


Theo quyết định, thôn đặc biệt khó khăn là thôn có một trong hai tiêu chí sau:

1- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

2- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và có hai trong ba yếu tố sau (đối với các thôn có số hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên, cần có một trong ba yếu tố): Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố; chưa có Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo ba khu vực: xã khu vực 3 là xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực 2 là xã có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực 1 là các xã còn lại.

Xã khu vực 3 là xã có ít nhất hai trong ba tiêu chí sau:

1- Số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên (tiêu chí bắt buộc);

2- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020;

3- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và có ít nhất ba trong sáu điều kiện sau (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, cần có ít nhất hai trong sáu điều kiện):

- Trục chính đường giao thông đến Ủy ban nhân dân xã hoặc đường liên xã chưa được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

- Trường mầm non, trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chưa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế.

- Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

Xã khu vực 2 là xã có một trong ba tiêu chí sau:

1- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và có không đủ ba trong sáu điều kiện (đối với xã có số hộ dân tộc thiểu số từ 60% trở lên, có không đủ hai trong sáu điều kiện) quy định tại (3) nêu trên.

2- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 15% đến dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 15% đến dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020;

3- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 15% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và có ít nhất một thôn đặc biệt khó khăn.

Tiêu chí xã khu vực 1 là các xã còn lại thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải xã khu vực 3 và xã khu vực 2./.

 

Theo Vietnam+

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security