Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Từ 1-7, tăng mức trợ cấp thai sản

Thứ năm, 22/06/2017, 16:08 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Từ ngày 1-7-2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 trong Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24-4-2017, từ ngày 1-7-2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng, nên tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo. Mức tăng này căn cứ theo quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể, mức trợ cấp thai sản/mỗi con theo quy định hiện hành là 2.420.000 đồng, từ 1-7-2017 sẽ là 2.600.000 đồng.

 

Điều 38 - Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

 

P.V

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security