Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Người nghèo vùng dân tộc thiểu số được giảm một nửa lãi suất vay

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg...

TIN BÀI KHÁC
Xây dựng 65 cầu dân sinh tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10/10/2016

PTO- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Dự án "Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Hỗ trợ học tập đối với trẻ em, HSSV dân tộc thiểu số rất ít người

23/09/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Hỗ trợ học sinh nghèo, vùng dân tộc thiểu số

01/09/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-9-2016.

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc

29/08/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020...

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

23/08/2016

Qua thông tin báo chí và thực tiễn gần đây cho thấy nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn còn tồn tại, có xu hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là tại các tỉnh miền núi...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả chính sách báo chí cho đồng bào dân tộc

25/07/2016

Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là một trong những chính sách quan trọng do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý theo các Quyết định 2472...

Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

22/07/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc, miền núi

16/07/2016

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.