Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

Chủ nhật, 14/04/2013, 00:06:00
Print + | - Font Size: A

PTo- Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, giai đoạn 2013 -  2015, định hướng đến năm 2020.

1.    Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, chủ thể văn hóa nhằm giữ gìn và phát huy giá trị to lớn, độc đáo của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

2.     Tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ thông qua việc hỗ trợ cộng đồng sưu tầm truyền thuyết, nghi lễ, diễn xướng dân gian v.v..., truyền dạy cho những người thực hành di sản trẻ tuổi để sáng tạo, tiếp nối và duy trì truyền thống trong cuộc sống đương đại; cộng đồng hỗ trợ các nhà nghiên cứu tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu các nghi thức, diễn xướng dân gian liên quan đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; tổ chức sưu tầm, phân loại, dịch ra chữ quốc ngữ các văn bia, thần tích, sắc phong, lệnh chỉ v.v… liên quan đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hiện còn tại các địa phương ở trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.

3.    Hàng năm, tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ở Đền Hùng và các làng xã một cách trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm, với sự tham gia đông đảo của nhân dân, để tri ân tổ tiên, gắn kết các cộng đồng, cầu mong cho sự an lành và phồn vinh của đất nước.

4.    Xây dựng các chương trình hoạt động văn hóa, giáo dục và truyền thông đa dạng để giới thiệu, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

5.    Xây dựng các chương trình giáo dục về giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương phù hợp để giảng dạy trong các trường phổ thông.  

6.    Cộng đồng và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiếp tục triển khai kiểm kê khoa học Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cập nhật hàng năm. Mở rộng địa bàn kiểm kê khoa học về Tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các cộng đồng trên địa bàn cả nước và một số cộng đồng người Việt Nam thờ Hùng Vương ở nước ngoài; xây dựng ngân hàng dữ liệu về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ phục vụ việc nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, phát huy tác dụng của trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đền Hùng. Khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng xây dựng trang thông tin điện tử về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ để phục vụ quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch bền vững.

7.    Kết hợp đầu tư của Nhà nước với việc tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ các tập quán xã hội, nghi lễ và các thiết chế văn hóa tín ngưỡng liên quan đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

8.    Nâng cao năng lực quản lý văn hóa, quản lý các di sản văn hóa cho những người làm công tác văn hóa ở cơ sở để cùng cộng đồng lập kế hoạch phục hồi, bảo vệ, duy trì và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; củng cố, nâng cấp, đổi mới hoạt động Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo hướng nâng cao vai trò của cộng đồng chủ thể văn hóa. Tăng cường tập huấn, cập nhật tri thức về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, về quản lý di sản văn hóa phi vật thể cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

9.    Đảm bảo thực hiện quy hoạch không gian thờ cúng Hùng Vương ở đền Hùng theo pháp luật hiện hành; quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động du lịch về cội nguồn đến Đền Hùng và các nơi thờ cúng Hùng Vương khác theo định hướng giữ gìn sự thiêng liêng, trang trọng của không gian thờ cúng Hùng Vương cũng như các nghi lễ, diễn xướng dân gian ở đền Hùng, ở các di tích thờ cúng Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ và các địa phương khác.
 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang