Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Âm mưu đen tối từ luận điệu “chia ghế vùng miền” trong bầu cử 

20 giờ, 48 phút trước

Âm mưu đen tối từ luận điệu “chia ghế vùng miền” trong bầu cử 

PTĐT - Thời gian gần đây, dư luận dành sự quan tâm đặc biệt đến 4 vị lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Từ tuổi tác, trình độ, đến những cống hiến cho đất nước trong thời gian qua...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

2 ngày, 20 giờ trước

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng...

Nhận diện chiêu trò “tự ứng cử” và “tẩy chay bầu cử”

6 ngày, 2 giờ trước

Nhận diện chiêu trò “tự ứng cử” và “tẩy chay bầu cử”

PTĐT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình...

Chiêu trò tung hỏa mù, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước

07/04/2021

Chiêu trò tung hỏa mù, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước

PTĐT - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là kiện toàn các chức danh chủ chốt của Nhà nước. Lợi dụng vấn đề này, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước...

Tăng cường đấu tranh tư tưởng, lý luận chống những quan điểm thù địch, sai trái, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Nhân dân

09/02/2021

Tăng cường đấu tranh tư tưởng, lý luận chống những quan điểm thù địch, sai trái, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Nhân dân

PTĐT - Tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng đối với toàn xã hội đang là yêu cầu cơ bản, cấp bách trong điều kiện hiện nay.

Chủ động đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

29/01/2021

Chủ động đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PTĐT - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị và Hướng dẫn số 699/HD-CCT, ngày 27/4/2016 của Cục Chính trị Quân khu II về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái...

Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch

22/11/2020

Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch

Chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, trong đó chúng tập trung cao nhất vào chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với những âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và vô cùng nguy hiểm.

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài "vẽ rắn thêm chân"

19/11/2020

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài "vẽ rắn thêm chân"

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu về công tác lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ...