Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

13/10/2017

Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

PTĐT- Thời gian gần đây, đã có rất nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị kỷ luật và gần đây nhất là Hội nghị BCH Trung ương 6 đã quyết định kỷ luật ...

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám – Biểu tượng của ý chí, tình yêu Tổ quốc dành cho thế hệ trẻ

12/09/2017

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám – Biểu tượng của ý chí, tình yêu Tổ quốc dành cho thế hệ trẻ

PTĐT- Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội, có rất nhiều quan điểm khác nhau về một sự kiện...

Nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ lý tưởng của Đảng cho thanh niên

30/08/2017

Nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ lý tưởng của Đảng cho thanh niên

PTĐT- Khoa học và công nghệ thông tin ngày nay đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, nó thực sự đã góp phần tích cực làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội...

Mục tiêu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là có thật và tất yếu

10/08/2017

Mục tiêu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là có thật và tất yếu

PTĐT- Lâu nay vẫn đâu đó tồn tại luận điểm Đảng Cộng sản không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công với những suy diễn chủ quan...

Hãy yêu nước có trách nhiệm

24/07/2017

Hãy yêu nước có trách nhiệm

PTĐT- Hàng năm, cứ vào Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), trên khắp đất nước ta lại phảng phất một gam màu trầm mặc của hương khói và dư âm đau thương, mất mát...

Phán xét của những kẻ vô ơn và giá trị lịch sử

24/07/2017

Phán xét của những kẻ vô ơn và giá trị lịch sử

PTĐT- Những ngày này, cả nước đều có những hoạt động thiết thực hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Nhìn nhận đúng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng chống hiệu quả

23/07/2017

Nhìn nhận đúng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng chống hiệu quả

PTĐT- Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đừng đi ngược lại với giáo lý và đạo lý

15/07/2017

Đừng đi ngược lại với giáo lý và đạo lý

PTĐT- Là quốc gia đa tôn giáo, tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tôn giáo tại Việt Nam luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau, hoạt động bình đẳng, công khai theo quy định của pháp luật...