Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Để Đảng ta luôn "là đạo đức, là văn minh"

17/05/2020

Để Đảng ta luôn "là đạo đức, là văn minh"

PTĐT - Cách đây hơn 60 năm, tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, nhằm khẳng định sự vĩ đại của Đảng...

Bóc trần chiêu trò lợi dụng “dân chủ” thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng, Nhà nước ta

11/05/2020

Bóc trần chiêu trò lợi dụng “dân chủ” thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng, Nhà nước ta

PTĐT - Tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận bằng các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó, tập trung đòi Việt Nam phải thực thi thứ “dân chủ” của họ.

Bước phát triển mới của Đảng trong lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

04/05/2020

Bước phát triển mới của Đảng trong lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam...

Vạch trần luận điệu xuyên tạc những thông tin về sự kiện lịch sử 30/4

30/04/2020

Vạch trần luận điệu xuyên tạc những thông tin về sự kiện lịch sử 30/4

PTĐT - Trong lịch sử dân tộc, ngày 30/4/1975 là dấu mốc vĩ đại, bước ngoặt quyết định đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên CNXH.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

27/04/2020

Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta.

Mốc son rực sáng của lịch sử dân tộc

22/04/2020

Mốc son rực sáng của lịch sử dân tộc

Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm Đại hội

21/04/2020

Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm Đại hội

PTĐT - Thời gian này, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, là mối nguy hại ảnh hưởng đến các mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đảng lãnh đạo đi đến mùa xuân toàn thắng

21/04/2020

Đảng lãnh đạo đi đến mùa xuân toàn thắng

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...