Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Mục tiêu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là có thật và tất yếu

10/08/2017

Mục tiêu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là có thật và tất yếu

PTĐT- Lâu nay vẫn đâu đó tồn tại luận điểm Đảng Cộng sản không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công với những suy diễn chủ quan...

Hãy yêu nước có trách nhiệm

24/07/2017

Hãy yêu nước có trách nhiệm

PTĐT- Hàng năm, cứ vào Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), trên khắp đất nước ta lại phảng phất một gam màu trầm mặc của hương khói và dư âm đau thương, mất mát...

Phán xét của những kẻ vô ơn và giá trị lịch sử

24/07/2017

Phán xét của những kẻ vô ơn và giá trị lịch sử

PTĐT- Những ngày này, cả nước đều có những hoạt động thiết thực hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Nhìn nhận đúng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng chống hiệu quả

23/07/2017

Nhìn nhận đúng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng chống hiệu quả

PTĐT- Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đừng đi ngược lại với giáo lý và đạo lý

15/07/2017

Đừng đi ngược lại với giáo lý và đạo lý

PTĐT- Là quốc gia đa tôn giáo, tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tôn giáo tại Việt Nam luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau, hoạt động bình đẳng, công khai theo quy định của pháp luật...

Để thanh niên vững vàng, tiên phong trên mặt trận đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

08/07/2017

Để thanh niên vững vàng, tiên phong trên mặt trận đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

PTĐT- Trong mọi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận định đúng nguyên do của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng, chống hiệu quả

01/07/2017

Nhận định đúng nguyên do của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng, chống hiệu quả

PTĐT- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình biến đổi từ bên trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân theo chiều hướng từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ... Biểu hiện rõ nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…