Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Không thể xuyên tạc Quy định 205 của Bộ Chính trị

19/11/2019

Không thể xuyên tạc Quy định 205 của Bộ Chính trị

PTĐT - Ngày 23-9-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (gọi tắt là Quy định 205-PV). Quy định ra đời đã lần nữa củng cố niềm tin tuyệt đối của toàn Đảng, toàn dân...

Phê phán luận điệu đòi tách rời Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh

20/09/2019

Phê phán luận điệu đòi tách rời Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh

PTĐT - Luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một thù đoạn rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tường của Đảng. Vạch trần sự sai trái, phi khoa học này là việc làm hết sức cần thiết.

Chủ động đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/09/2019

Chủ động đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PTĐT - Di chúc cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sàn vô giá, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng, dân tộc ta trên con đường đấu tranh, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi hành động xuyên tạc nội dung, giá trị của Di chúc cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ. Đây là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Nhận định đúng, hành động chuẩn về tình hình biển, đảo hiện nay

29/08/2019

Nhận định đúng, hành động chuẩn về tình hình biển, đảo hiện nay

PTĐT - Từ đầu tháng 7 đến nay, dư luận xã hội trong nước và cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm khi tàu Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) cùng các tàu hộ tống của Trung Quốc có hoạt động khảo sát dài ngày, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lũy thép của ý Đảng, lòng dân và con đường cách mạng Việt Nam

29/08/2019

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lũy thép của ý Đảng, lòng dân và con đường cách mạng Việt Nam

PTĐT - 50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong giải phóng đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người qua Di chúc đã thực sự trở thành lũy thép tư tưởng, kim chỉ nam, nơi gắn kết ý Đảng, nghĩa quân, lòng dân đưa cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tín ngưỡng thờ “búp bê Kuman Thong” – Cần thực sự tỉnh táo

07/05/2019

Tín ngưỡng thờ “búp bê Kuman Thong” – Cần thực sự tỉnh táo

PTĐT - Khoảng vài năm trở lại đây, một bộ phận người dân Việt Nam đặc biệt quan tâm, thậm chí trở nên "nghiện" búp bê Kuman Thong (hay còn gọi là Quỷ Linh Nhi) có xuất xứ từ Thái Lan. Đây là một loại bùa ngải phổ biến ở đất nước xứ Chùa vàng.

Không thể xuyên tạc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

06/05/2019

Không thể xuyên tạc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

PTĐT - Khi cả nước ta từng bừng với nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2019) thì trên internet và một số mạng xã hội ...

Vị thế của Việt Nam bác bỏ mọi sự xuyên tạc

17/04/2019

Vị thế của Việt Nam bác bỏ mọi sự xuyên tạc

PTĐT - Một trong những thủ đoạn chống phá cùa các thế lực thù địch là xuyên tạc, phủ nhận những thành quả của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo.