Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Đấu tranh loại bỏ luận điệu xuyên tạc của những kẻ vô ơn, bạc nghĩa

28/07/2020

Đấu tranh loại bỏ luận điệu xuyên tạc của những kẻ vô ơn, bạc nghĩa

PTĐT - Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, biết ơn các Anh hùng liệt sĩ; luôn quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt, trách nhiệm sâu sắc để chăm sóc thương binh...

Vạch trần, đấu tranh với những biểu hiện mới của chủ nghĩa cơ hội

20/07/2020

Vạch trần, đấu tranh với những biểu hiện mới của chủ nghĩa cơ hội

PTĐT - Nhận diện, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, “vạch mặt, chỉ tên” những thứ cơ hội đội lốt “yêu nước thương dân” là trách nhiệm không của riêng ai.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

17/07/2020

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

PTĐT - Hiện nay, có một số người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thuộc về những thành phần nào, hay nói cách khác là nhiệm vụ đó thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Bản lĩnh chính trị không vững vàng - căn nguyên của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

14/07/2020

Bản lĩnh chính trị không vững vàng - căn nguyên của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây là một thách thức to lớn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Những suy diễn, võ đoán có dụng ý xấu trước thềm đại hội Đảng

14/07/2020

Những suy diễn, võ đoán có dụng ý xấu trước thềm đại hội Đảng

PTĐT - Hơn 90 năm kể từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội diễn ra trong bối cảnh lịch sử khác nhau của đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng, lịch sử dân tộc ta sang một trang mới.

Đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa hiện nay

13/07/2020

Đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa hiện nay

PTĐT- “Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng ta xác định là một nguy cơ của cách mạng Việt Nam...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

03/07/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng...

“Dân sự hóa quân đội” - mối nguy hại khôn lường

25/06/2020

“Dân sự hóa quân đội” - mối nguy hại khôn lường

PTĐT - Gần đây, trên mạng xã hội, diễn đàn truyền thông và thậm chí ở một số nghị trường, cụm từ “dân sự hóa quân đội”, “dân sự hóa hoạt động quân sự” xuất hiện, gây ra không ít tranh luận đa chiều.