Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch

22/11/2020

Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch

Chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, trong đó chúng tập trung cao nhất vào chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với những âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và vô cùng nguy hiểm.

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài "vẽ rắn thêm chân"

19/11/2020

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài "vẽ rắn thêm chân"

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu về công tác lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ...

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới

09/11/2020

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”...

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin xấu, độc, sai sự thật; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

27/10/2020

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin xấu, độc, sai sự thật; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PTĐT - Với đặc điểm nổi bật là tốc độ kết nối nhanh, đưa thông tin xa nhất, rộng nhất, trong thời gian ngắn nhất (đưa thông tin gần như cùng lúc với sự kiện, sự việc xẩy ra); đồng thời, là trang thông tin mở...

Đập tan âm mưu của các thế lực thù địch trong xuyên tạc công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng

03/10/2020

Đập tan âm mưu của các thế lực thù địch trong xuyên tạc công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng

Từ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTW) 12 (khóa XII) đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân...

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

25/09/2020

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin...

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

16/09/2020

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Bản chất của những tên tội phạm đội lốt nhân dân

07/09/2020

Bản chất của những tên tội phạm đội lốt nhân dân

PTĐT - Hôm nay (7-9), vụ án xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ việc Đồng Tâm xảy ra ngày 9/1/2020 vừa qua khiến 03 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh sẽ được diễn ra tại Hà Nội.