Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Cần nhìn nhận rõ về chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta

05/09/2018

Cần nhìn nhận rõ về chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta

PTĐT - “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ.

Chống “diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

04/09/2018

Chống “diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

PTĐT-Cho tới hôm nay, vẫn có một số người nói rằng: Chúng ta có kẻ thù thật sự không hay đang tự dựng lên kẻ thù, tưởng tượng ra kẻ thù “diễn biến hòa bình”; và tự mình “thần hồn át thần tính”, tự rơi vào sự huyễn hoặc, rồi tự hoang mang, hoảng sợ (!?). Một số người nữa lại nói: Trong một “thế giới phẳng” hòa bình, xu thế dân chủ đang là tất yếu hiện nay, các quốc gia đều là bạn của nhau, là đối tác của nhau, chúng ta làm gì có kẻ thù, có “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà phân vân, rồi cần cảnh giác “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ, không khéo lại rơi vào trạng t

Thể hiện hành động yêu nước bằng cái đầu tỉnh táo

22/06/2018

Thể hiện hành động yêu nước bằng cái đầu tỉnh táo

PTĐT-Kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV đã kết thúc cách nay cũng đã chục ngày với nhiều Dự thảo Luật được thông qua. Song dư âm của những vấn đề liên quan đến một số nội dung được bàn thảo tại kỳ họp này vẫn chưa hết nóng...

Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

22/05/2018

Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

PTĐT - Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, bởi Người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu vói người Việt Nam yêu nước.

Phía sau cái mác tự xưng là “tư tưởng cấp tiến”

10/05/2018

Phía sau cái mác tự xưng là “tư tưởng cấp tiến”

PTĐT - Sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra, rất nhiều đối tượng tự xưng là “cấp tiến”, “nhà đấu tranh”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà báo độc lập”...

Quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin cần có chừng mực

20/04/2018

Quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin cần có chừng mực

PTĐT-Quyền tự do ngôn luận, báo chí và quyền tiếp cận thông tin là một quyền cơ bản, quan trọng của cá nhân được quy định trong nhiều công ước quốc tế về quyền con người (QCN) và đã được quy định trong các Hiến pháp Việt Nam...

Chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là nhiệm vụ cấp bách

19/04/2018

Chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là nhiệm vụ cấp bách

PTĐT-“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh...

Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

13/10/2017

Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

PTĐT- Thời gian gần đây, đã có rất nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị kỷ luật và gần đây nhất là Hội nghị BCH Trung ương 6 đã quyết định kỷ luật ...