Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức

7 ngày, 14 giờ trước

Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật...

"Thanh bảo kiếm" làm trong sạch Đảng

15/01/2020

"Thanh bảo kiếm" làm trong sạch Đảng

Trong hành trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta xác định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước. Luận điểm này luôn được Đảng ta coi là kim chỉ nam của một Đảng cầm quyền.

Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm đánh tráo, biện minh, cổ xúy cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước

13/01/2020

Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm đánh tráo, biện minh, cổ xúy cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước

Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen...

Giọt nước mắt từ trái tim

11/01/2020

Giọt nước mắt từ trái tim

PTĐT - Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào rơi nước mắt thay mặt Đảng xin lỗi toàn thể nhân dân, vì vấn nạn t.h.a.m.n.h.ũ.n.g và sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.

Giải quyết kịp thời việc công nhân Công ty TNHH Sung Jin Vina ngừng việc tập thể

08/01/2020

Giải quyết kịp thời việc công nhân Công ty TNHH Sung Jin Vina ngừng việc tập thể

PTĐT - Khoảng 7h30 ngày 8/1, gần 100 công nhân Công ty TNHH Sung Jin Vina, Cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh đã ngừng việc tập thể và tập trung trước cổng công ty.

Mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

02/01/2020

Mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

PTĐT - Danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” là tài sản văn hóa tinh thần vô giá mà nhân dân tin yêu, ngưỡng mộ, trao tặng riêng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta. Danh hiệu ấy không chỉ thể hiện sự gắn bó không thể tách rời về tư tưởng, tổ chức và đạo đức giữa Đảng với Quân đội ...

Không thể phủ nhận thành tựu nhân quyền Việt Nam

10/12/2019

Không thể phủ nhận thành tựu nhân quyền Việt Nam

PTĐT - Từ lâu, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng, mượn cớ, núp bóng vỏ bọc “nhân quyền” để phủ nhận xuyên tạc thành tựu vì con người của Việt Nam, vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Không thể xuyên tạc Quy định 205 của Bộ Chính trị

19/11/2019

Không thể xuyên tạc Quy định 205 của Bộ Chính trị

PTĐT - Ngày 23-9-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (gọi tắt là Quy định 205-PV). Quy định ra đời đã lần nữa củng cố niềm tin tuyệt đối của toàn Đảng, toàn dân...