Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Đập tan âm mưu của các thế lực thù địch trong xuyên tạc công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng

03/10/2020

Đập tan âm mưu của các thế lực thù địch trong xuyên tạc công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng

Từ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTW) 12 (khóa XII) đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân...

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

25/09/2020

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin...

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

16/09/2020

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Bản chất của những tên tội phạm đội lốt nhân dân

07/09/2020

Bản chất của những tên tội phạm đội lốt nhân dân

PTĐT - Hôm nay (7-9), vụ án xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ việc Đồng Tâm xảy ra ngày 9/1/2020 vừa qua khiến 03 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh sẽ được diễn ra tại Hà Nội.

Lời thề độc lập và khát vọng hùng cường

02/09/2020

Lời thề độc lập và khát vọng hùng cường

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cái "đuôi cáo" của một số người núp bóng "thần linh pháp quyền"

31/08/2020

Cái "đuôi cáo" của một số người núp bóng "thần linh pháp quyền"

PTĐT - Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).

Một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

30/08/2020

Một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

PTĐT - Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của sự nghiệp giải phóng đất nước ra khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phương Tây...

Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám

18/08/2020

Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám

PTĐT- Như một điệp khúc quen thuộc, cứ vào dịp nhân dân ta chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm bóp méo, xuyên tạc...