Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
"Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"
Xem, đọc trên mạng xã hội bằng lý trí

26/02/2019

Xem, đọc trên mạng xã hội bằng lý trí

PTĐT - Phải khẳng định rằng, khi tham gia mạng xã hội, chúng ta có điều kiện giao lưu, kết bạn, chia sẻ nhanh và rộng rãi hơn quan điểm của mình tới các vấn đề xã hội mình quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại...

Không thể xuyên tạc Luật An ninh mạng của Việt Nam

23/02/2019

Không thể xuyên tạc Luật An ninh mạng của Việt Nam

PTĐT - Ngày 01-01-2019, Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực. Đây là bộ luật được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mong đợi và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới hoan nghênh, ủng hộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược là nhiệm vụ tất yếu của cách mạng - Không thể xuyên tạc 

22/02/2019

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược là nhiệm vụ tất yếu của cách mạng - Không thể xuyên tạc 

PTĐT - Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đón nhận Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Nghị quyết 26) mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt nam

20/02/2019

Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt nam

PTĐT - 75 năm trước, ngày 22-12-1944, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập tại khu rừng Sam Cao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây là bước ngoặt lịch sử trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta. 

Cần nhìn nhận rõ về chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta

05/09/2018

Cần nhìn nhận rõ về chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta

PTĐT - “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ.

Chống “diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

04/09/2018

Chống “diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

PTĐT-Cho tới hôm nay, vẫn có một số người nói rằng: Chúng ta có kẻ thù thật sự không hay đang tự dựng lên kẻ thù, tưởng tượng ra kẻ thù “diễn biến hòa bình”; và tự mình “thần hồn át thần tính”, tự rơi vào sự huyễn hoặc, rồi tự hoang mang, hoảng sợ (!?). Một số người nữa lại nói: Trong một “thế giới phẳng” hòa bình, xu thế dân chủ đang là tất yếu hiện nay, các quốc gia đều là bạn của nhau, là đối tác của nhau, chúng ta làm gì có kẻ thù, có “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà phân vân, rồi cần cảnh giác “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ, không khéo lại rơi vào trạng t

Thể hiện hành động yêu nước bằng cái đầu tỉnh táo

22/06/2018

Thể hiện hành động yêu nước bằng cái đầu tỉnh táo

PTĐT-Kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV đã kết thúc cách nay cũng đã chục ngày với nhiều Dự thảo Luật được thông qua. Song dư âm của những vấn đề liên quan đến một số nội dung được bàn thảo tại kỳ họp này vẫn chưa hết nóng...

Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

22/05/2018

Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc

PTĐT - Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, bởi Người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu vói người Việt Nam yêu nước.