Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 40

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 41

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 42
Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/templates/web/event/EventDetail.tpl.php on line 16
J02 làm nên những mùa vàng

18/02/2018

J02 làm nên những mùa vàng

PTĐT-Trước đây, khi gieo những hạt thóc giống xuống ruộng vào những ngày rét bất thường và kéo dài, người nông dân trên địa bàn tỉnh thấp thỏm, lo âu, không dám kỳ vọng nhiều vào một vụ chiêm xuân bội thu bởi giống lúa truyền thống chịu rét không giỏi.

Sức sống từ cuộc vận động lớn

18/02/2018

Sức sống từ cuộc vận động lớn

PTĐT - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động...

Hát Xoan Phú Thọ - Di sản văn hóa của nhân loại

17/02/2018

Hát Xoan Phú Thọ - Di sản văn hóa của nhân loại

PTĐT - Việc UNESCO chính thức đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp để trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Phú Thọ năm 2018

16/02/2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Phú Thọ năm 2018

​​​​​​PTĐT - Năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện căn bản để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ...

Nông thôn mới vào xuân

16/02/2018

Nông thôn mới vào xuân

PTĐT-Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tỉnh ta đã có những bước tiến đáng kể, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất..

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản

16/02/2018

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản

PTĐT-Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, phục vụ tốt nhu cầu nguyên liệu sản xuất...

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

15/02/2018

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

​​​​​​​PTĐT - Năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân...

Từ Tết Mậu Thân đến Xuân Mậu Tuất

15/02/2018

Từ Tết Mậu Thân đến Xuân Mậu Tuất

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy “Tết Mậu Thân 1968” của quân và dân ta diễn ra ở khắp các đô thị trên toàn miền Nam, giáng một đòn quyết định vào mục đích xâm lược của đế quốc Mỹ sau bao năm theo đuổi chiến tranh Việt Nam...