Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Học tập suốt đời - chìa khóa của mọi thành công
Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

01/10/2018

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

PTĐT - Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh phối hợp với UBND thành phố Việt Trì tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 (từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 10).

Hội Khuyến học huyện Tam Nông: 5 năm một chặng đường phát triển

30/09/2018

Hội Khuyến học huyện Tam Nông: 5 năm một chặng đường phát triển

PTĐT-5 năm qua (2013 - 2018), công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Tam Nông luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

30/09/2018

Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ góp phần đổi mới căn bản  và toàn diện giáo dục, đào tạo

PTĐT-Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, 5 năm qua, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, đem lại nhiều kết quả nổi bật.

Xây dựng xã hội học tập ở Văn Lung

30/09/2018

Xây dựng xã hội học tập ở Văn Lung

PTĐT-Văn Lung là xã nông nghiệp ven đô thuộc thị xã Phú Thọ với trên 2.300 hộ dân sinh sống, trong đó gần 70% đồng bào theo đạo Công giáo.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

26/09/2018

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

PTĐT - Nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, ngày 13/4/2007 Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ...

Dòng họ học tập ở Phù Ninh

22/09/2018

Dòng họ học tập ở Phù Ninh

PTĐT-Nhân dân Phù Ninh từ lâu đã có truyền thống hiếu học, coi trọng sự học. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được huyện quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình “dòng họ học tập” tiêu biểu.

Học tập suốt đời - chìa khóa của mọi thành công

18/09/2018

Học tập suốt đời - chìa khóa của mọi thành công

Dòng họ ở đây được hiểu là một chi hay một nhánh của một dòng họ - một cộng đồng huyết thống. Cũng có trường hợp, một số gia đình mang cùng một họ, nhưng khác chi họ, khác nhánh họ...

Dân vận với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

18/09/2018

Dân vận với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

PTĐT-Trong những năm gần đây, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và của toàn xã hội. Đặc biệt, Phú Thọ là tỉnh đứng thứ nhất cả nước về xây dựng dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; đứng thứ hai về xây dựng gia đình hiếu học và đứng trong tốp 10 tỉnh có kết quả triển khai cao nhất cả nước về xây dựng các mô hình học tập như gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Tỉnh đang triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà trong những năm sau.