Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Học tập suốt đời - chìa khóa của mọi thành công
Khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương Đất Tổ

1 ngày, 8 giờ trước

Khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương Đất Tổ

PTĐT - Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự học và cũng là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng. Sinh thời, Người từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu...

Hướng tới  xây dựng xã hội học tập

1 ngày, 8 giờ trước

Hướng tới  xây dựng xã hội học tập

PTĐT - Từ nhiều năm nay, việc triển khai xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh đã được các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện và có sức lan tỏa góp phần xây dựng xã hội học tập.

Ông giáo dành cả đời làm bếp vì người nghèo

05/12/2018

Ông giáo dành cả đời làm bếp vì người nghèo

PTĐT - Là người con của một xã vùng cao thuộc huyện Thanh Ba, ông giáo Lê Hồng có 23 năm  giảng dạy ở Trường dạy nghề Trung cấp Cơ khí động lực (Cơ khí 2), Trường Quản lí xí nghiệp 1 - Tổng cục Hậu cần, Trường Công nhân kĩ thuật Việt Đức, Kĩ thuật 1.

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

01/10/2018

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

PTĐT - Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh phối hợp với UBND thành phố Việt Trì tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 (từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 10).

Hội Khuyến học huyện Tam Nông: 5 năm một chặng đường phát triển

30/09/2018

Hội Khuyến học huyện Tam Nông: 5 năm một chặng đường phát triển

PTĐT-5 năm qua (2013 - 2018), công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Tam Nông luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

30/09/2018

Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ góp phần đổi mới căn bản  và toàn diện giáo dục, đào tạo

PTĐT-Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, 5 năm qua, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, đem lại nhiều kết quả nổi bật.

Xây dựng xã hội học tập ở Văn Lung

30/09/2018

Xây dựng xã hội học tập ở Văn Lung

PTĐT-Văn Lung là xã nông nghiệp ven đô thuộc thị xã Phú Thọ với trên 2.300 hộ dân sinh sống, trong đó gần 70% đồng bào theo đạo Công giáo.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

26/09/2018

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

PTĐT - Nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, ngày 13/4/2007 Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ...