Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Học tập suốt đời - chìa khóa của mọi thành công
Xây dựng xã hội học tập ở Văn Lung

30/09/2018

PTĐT-Văn Lung là xã nông nghiệp ven đô thuộc thị xã Phú Thọ với trên 2.300 hộ dân sinh sống, trong đó gần 70% đồng bào theo đạo Công giáo.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

26/09/2018

PTĐT - Nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, ngày 13/4/2007 Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ...

Dòng họ học tập ở Phù Ninh

22/09/2018

PTĐT-Nhân dân Phù Ninh từ lâu đã có truyền thống hiếu học, coi trọng sự học. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được huyện quan tâm. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình “dòng họ học tập” tiêu biểu.

Học tập suốt đời - chìa khóa của mọi thành công

18/09/2018

Dòng họ ở đây được hiểu là một chi hay một nhánh của một dòng họ - một cộng đồng huyết thống. Cũng có trường hợp, một số gia đình mang cùng một họ, nhưng khác chi họ, khác nhánh họ...

Dân vận với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

18/09/2018

PTĐT-Trong những năm gần đây, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và của toàn xã hội. Đặc biệt, Phú Thọ là tỉnh đứng thứ nhất cả nước về xây dựng dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; đứng thứ hai về xây dựng gia...

Hỏi - đáp về xã hội học tập

12/09/2018

Công dân học tập là thành viên của xã hội học tập. Không có công dân học tập thì không thể có xã hội học tập.

Hỏi - đáp về xã hội học tập

06/09/2018

PTĐT - Xã hội học tập là một xã hội, trong đó, mọi người dân có nhu cầu học tập đều được đáp ứng và đều có nghĩa vụ học tập. Xã hội tạo cơ hội và điều kiện để công dân nào cũng được học tập.