Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng"
“Nhất thể hóa” - từ chủ trương đến hiện thực

3 ngày, 4 giờ trước

“Nhất thể hóa” - từ chủ trương đến hiện thực

PTĐT - Thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 26/3/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

5 ngày, 5 giờ trước

 Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

PTĐT - Với lợi thế về sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo…, sau khi được giác ngộ lý tưởng, nhiều thanh niên đã từng bước khẳng định mình, trở thành những chiến sỹ xung kích...

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

12/10/2018

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

PTĐT - Mặc dù còn có tình trạng thanh niên miền núi, thanh niên đồng bào DTTS, thanh niên đang làm việc tại các KCN, thanh niên là học sinh - sinh viên có những hiểu biết mơ hồ về Đảng...

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

11/10/2018

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

PTĐT - Như trong phần trước chúng tôi đã phản ánh, không ít đoàn viên thanh niên đã nỗ lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến tài năng sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

10/10/2018

Không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn

PTĐT - Vào Đảng để trưởng thành và cống hiến - đó là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên Đất Tổ khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

04/10/2018

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

PTĐT-Với sự chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện quy chế lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống, có tác động tích cực trong đời sống xã hội...

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

03/10/2018

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

PTĐT-Qua thực tiễn triển khai và tổ chức thực hiện công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; không chỉ tạo cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân...

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

02/10/2018

Củng cố niềm tin, tạo gắn kết giữa dân với Đảng

PTĐT-Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.