Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
E-MAGAZINE
Dồn đổi ruộng đất - Đổi thay diện mạo nông nghiệp Đất Tổ

31/08/2021

Công tác dồn đổi ruộng đất (DĐRĐ) trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 1997 và được thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa như kỳ vọng. Chính vì thế, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 15/4/2016 về công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên...

21 năm chắp cánh ước mơ

31/08/2021

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ ra đời cách đây hơn 20 năm với sứ mệnh thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập trên toàn tỉnh. Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh đã khẳng định được vai trò quan trọng tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, thắp sáng truyền thống văn hiến và hiếu học của...

"Thức" cùng những cánh rừng

27/08/2021

"Thức" cùng những cánh rừng

Làng Dòng văn hiến

13/08/2021

Làng Dòng văn hiến

Nhà sàn - Nơi lưu giữ nét văn hóa truyền thống dân tộc Mường

10/08/2021

(baophutho.vn) - Cuốn theo dòng chảy cuộc sống hiện đại, nhiều năm trở lại đây, nhà sàn của đồng bào dân tộc Mường dần mai một. Nhiều nhà, gia chủ đã thay đổi cấu trúc đặc trưng bằng kết cấu bê tông cho phù hợp với điều kiện kinh tế và sinh hoạt của gia đình. Nhưng cũng có nhiều gia đình vẫn giữ được nguyên trạng ngôi nhà cha truyền từ đời ông cha...

Kỳ II: Luyện giỏi, rèn nghiêm

30/07/2021

(baophutho.vn) - Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân khu có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Cấp uỷ Đảng, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên...

Kỳ I: Tô hồng truyền thống

29/07/2021

(baophutho.vn) - Tuổi trẻ quân đội là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, là lực lượng quần chúng chủ yếu của Đảng trong quân đội, lực lượng đông đảo, có tiềm năng to lớn, chiếm tỷ lệ cao và có mặt trên mọi lĩnh vực...

Kỳ III: “Trái tim” của Quân khu

25/07/2021

(baophutho.vn) - Với vị trí vai trò quan trọng, nơi đặt các cơ quan đầu não của Quân khu 2, Phú Thọ được coi là “trái tim” của Quân khu, chính vì thế để giữ thế chủ động, đảm bảo an toàn, Phú Thọ đã tháo gỡ những khó khăn...