Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Việt Trì về với cội nguồn
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030

18/03/2021

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030

PTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 346/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Trưng Vương phấn đấu lên phường

11/03/2021

Trưng Vương phấn đấu lên phường

PTĐT - Năm 2017, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì cán đích nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Phát huy những thành tựu đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã lên phường. 

Việt Trì bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

17/02/2021

Việt Trì bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

PTĐT - Những năm gần đây, thành phố Việt Trì đã thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, khai thác tốt tiềm năng sẵn có về lịch sử, văn hóa, môi trường sống để phát triển du lịch, phấn đấu sớm trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

14/01/2021

Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

PTĐT - Thành phố Việt Trì hôm nay đang chuyển động, khởi sắc hàng ngày và nỗ lực hướng đến đô thị văn minh, hiện đại, thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Để kiến tạo diện mạo đô thị Việt Trì văn minh, hiện đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại…

Thế và lực mới của thành phố Việt Trì   

27/10/2020

Thế và lực mới của thành phố Việt Trì   

PTĐT - Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã vận dụng một cách kịp thời, linh hoạt các chủ trương...

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

12/10/2020

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

PTĐT - Nhằm xây dựng thành phố Việt Trì xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thành phố Việt Trì huy động nhiều nguồn lực tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng gắn với phát triển du lịch

11/06/2020

Thành phố Việt Trì huy động nhiều nguồn lực tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng gắn với phát triển du lịch

PTĐT - Trong những năm qua, xác định nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá, tín ngưỡng sẽ tạo điều kiện giữ gìn...

Tạo “sức bật” cho thương mại, dịch vụ ở Việt Trì phát triển

04/06/2020

Tạo “sức bật” cho thương mại, dịch vụ ở Việt Trì phát triển

PTĐT - Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, KHKT của tỉnh, thời gian qua, lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thành phố Việt Trì ngày càng phát triển.