Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Việt Trì về với cội nguồn
Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

3 ngày, 4 giờ trước

Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

PTĐT - Thành phố Việt Trì hôm nay đang chuyển động, khởi sắc hàng ngày và nỗ lực hướng đến đô thị văn minh, hiện đại, thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Để kiến tạo diện mạo đô thị Việt Trì văn minh, hiện đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại…

Thế và lực mới của thành phố Việt Trì   

27/10/2020

Thế và lực mới của thành phố Việt Trì   

PTĐT - Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã vận dụng một cách kịp thời, linh hoạt các chủ trương...

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

12/10/2020

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

PTĐT - Nhằm xây dựng thành phố Việt Trì xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thành phố Việt Trì huy động nhiều nguồn lực tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng gắn với phát triển du lịch

11/06/2020

Thành phố Việt Trì huy động nhiều nguồn lực tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng gắn với phát triển du lịch

PTĐT - Trong những năm qua, xác định nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá, tín ngưỡng sẽ tạo điều kiện giữ gìn...

Tạo “sức bật” cho thương mại, dịch vụ ở Việt Trì phát triển

04/06/2020

Tạo “sức bật” cho thương mại, dịch vụ ở Việt Trì phát triển

PTĐT - Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, KHKT của tỉnh, thời gian qua, lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thành phố Việt Trì ngày càng phát triển.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030

20/02/2020

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030

PTĐT - Ngày 19/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

06/02/2020

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

PTĐT - Trong cơ cấu kinh tế của Việt Trì, sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, song với thành phố, nông nghiệp lại đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là nguồn cung sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khu vực đô thị. Do đó, để phát triển nông nghiệp đô thị một cách bền vững, thành phố đã có những chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, khuyến khích nông nghiệp phát triển.

Việt Trì: Đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

18/12/2019

Việt Trì: Đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

PTĐT - Cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo đô thị hiện đại, những con đường mới không chỉ đáp ứng nhu cầu về giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.