Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019
Phòng chống tham nhũng: Cần sự quyết liệt của toàn xã hội

1 ngày, 3 giờ trước

Phòng chống tham nhũng: Cần sự quyết liệt của toàn xã hội

PTĐT - Phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn thu hút mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước...

Phòng chống tham nhũng: Cần sự quyết liệt của toàn xã hội

3 ngày, 23 giờ trước

Phòng chống tham nhũng: Cần sự quyết liệt của toàn xã hội

PTĐT - Thực hiện mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn...

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

16/05/2019

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

PTĐT - Thiết thực làm theo lời Bác dạy, trong những năm qua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được các cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Quốc hội đã ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

15/05/2019

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

PTĐT -  Thực hành tiết kiệm theo Bác là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”, nhưng cũng “không phải là bủn xỉn”, “tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc”, mà chi tiêu ở những việc cần thiết, thể hiện nếp sống văn minh.

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

14/05/2019

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

PTĐT - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ”.

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

25/04/2019

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

PTĐT - Có vai trò đặc biệt quan trọng với các tổ chức cơ sở Đảng nhưng thực trạng hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, đảng viên hiện đang đặt ra một số vấn đề,...

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

24/04/2019

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

PTĐT - Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có hơn 5.540 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tức là có hơn 5.540 bí thư chi bộ với cương vị là người đứng đầu cấp ủy,...

Khắc phục những “khoảng trống” !

17/04/2019

Khắc phục những “khoảng trống” !

PTĐT - Kết quả thực hiện việc “Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018”...