Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019
Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

10/07/2019

Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

PTĐT - Nhằm kiện toàn tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh và mục tiêu giảm số lượng thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn...

Chất lượng đảng viên – Vấn đề cốt lõi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

24/06/2019

Chất lượng đảng viên – Vấn đề cốt lõi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

PTĐT - Xây dựng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đảng viên là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Trong đó, vai trò, trách nhiệm, trình độ, năng lực...

Kỳ III: Những bài học kinh nghiệm từ cơ sở

30/05/2019

Kỳ III: Những bài học kinh nghiệm từ cơ sở

PTĐT - Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Kỳ II: Những cách làm hay, sáng tạo

29/05/2019

Kỳ II: Những cách làm hay, sáng tạo

PTĐT - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, bằng nỗ lực vào cuộc, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Chuyện cũ mà... không cũ !

28/05/2019

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Chuyện cũ mà... không cũ !

PTĐT - Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên. Mặc dù thời gian qua, Phú Thọ đã có nhiều động thái tích cực, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB...

Kỳ IV: Lấy phòng ngừa làm trụ cột

27/05/2019

Kỳ IV: Lấy phòng ngừa làm trụ cột

PTĐT - Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới, thực hiện phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn lấy phòng ngừa làm trụ cột. Công ước của Liên hợp quốc về ...

Kỳ III: Phát huy vai trò giám sát, nêu gương 

24/05/2019

Kỳ III: Phát huy vai trò giám sát, nêu gương 

PTĐT - Phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn thu hút mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước...

Kỳ II: Khó nhưng không phải không làm được

23/05/2019

Kỳ II: Khó nhưng không phải không làm được

PTĐT - Chủ trương của Đảng, Nhà nước không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, hay đặc quyền trong phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”.