Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019
Kỳ II: “Sát hạch” kết nạp Đảng

02/10/2019

Kỳ II: “Sát hạch” kết nạp Đảng

PTĐT - Quy trình kết nạp đảng viên là “chốt chặn” chắc chắn, là “bộ lọc” quan trọng đầu tiên giúp sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên.

“Chuẩn đầu vào”-“Bộ lọc” nâng cao chất lượng đảng viên

01/10/2019

“Chuẩn đầu vào”-“Bộ lọc” nâng cao chất lượng đảng viên

PTĐT - Những năm gần đây, tình trạng một số đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ không còn thiết tha với tổ chức, tự ý bỏ sinh hoạt dẫn đến bị xóa tên khỏi danh sách ...

Kỳ 2: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác dân tộc

30/09/2019

Kỳ 2: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác dân tộc

PTĐT - Thực hiện chính sách vùng đồng bào DTTS, diện mạo nông thôn, miền núi, vùng cao, nhất là các xã đặc biệt khó khăn có nhiều đổi mới. Đồng bào các dân tộc tiếp tục có chuyển biến mạnh về nhận thức...

Chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Ý Đảng hợp lòng dân

27/09/2019

Chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Ý Đảng hợp lòng dân

PTĐT - Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới các chính sách cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS).

Đảng mạnh từ mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức

23/09/2019

Đảng mạnh từ mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức

PTĐT - Năm 2008, BCH TƯ Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 22 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ...

Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

10/07/2019

Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

PTĐT - Nhằm kiện toàn tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh và mục tiêu giảm số lượng thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn...

Chất lượng đảng viên – Vấn đề cốt lõi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

24/06/2019

Chất lượng đảng viên – Vấn đề cốt lõi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

PTĐT - Xây dựng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đảng viên là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Trong đó, vai trò, trách nhiệm, trình độ, năng lực...

Kỳ III: Những bài học kinh nghiệm từ cơ sở

30/05/2019

Kỳ III: Những bài học kinh nghiệm từ cơ sở

PTĐT - Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...