Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bệnh viện mắt tỉnh Phú Thọ
Bệnh viện Mắt Phú Thọ - Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

05/08/2019

Bệnh viện Mắt Phú Thọ - Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

PTĐT-Bệnh viện Mắt Phú Thọ là bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh, có quy mô 110 giường bệnh, hàng năm bệnh viện đã tiếp nhận và chữa trị thành công cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, phẫu thuật đục thủy tinh thể mang lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân nghèo. Nhờ đó, bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân trên địa bàn tỉnh mỗi khi gặp các bệnh về mắt.

Bệnh viện Mắt: Xử lý chấn thương đứt lệ quản

02/08/2019

Bệnh viện Mắt: Xử lý chấn thương đứt lệ quản

PTĐT - Bệnh viện mắt Phú Thọ vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân bị đứt lệ quản do chấn thương, đây là ca phẫu thuật về mắt khá phức tạp.