Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh
Báo Phú Thọ với nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

29/04/2020

Báo Phú Thọ với nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

PTĐT - Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của sự kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Phú Thọ đã bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng...

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

18/03/2020

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

PTĐT - "Đảng viên đi trước, dân vững bước theo sau” là phương châm hoạt động giúp Đảng bộ, chính quyền xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2017. Kết quả đó đã khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ đảng viên trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kiểm tra công tác triển khai Đại hội chi đảng bộ các cấp tại Hạ Hòa

17/03/2020

Kiểm tra công tác triển khai Đại hội chi đảng bộ các cấp tại Hạ Hòa

PTĐT- Chiều 17-3, đoàn kiểm tra số 1 của tỉnh do Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Hạ Hoà về chỉ tiêu KT-XH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

16/03/2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

PTĐT - Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Hợp hòa ý Đảng, lòng dân

16/03/2020

Hợp hòa ý Đảng, lòng dân

PTĐT - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh ta đã giành được nhiều kết quả quan trọng...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh

15/03/2020

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh

PTĐT - Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng chính là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng.

Niềm tin từ Châu Đá

14/03/2020

Niềm tin từ Châu Đá

PTĐT - Tháng 12 năm 2013, khu Châu Đá xã Trung Sơn, huyện Yên Lập đủ điều kiện theo quy định và được quyết định thành lập chi bộ độc lập.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu xây dựng Phú Thọ thành tỉnh giàu mạnh

14/03/2020

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu xây dựng Phú Thọ thành tỉnh giàu mạnh

PTĐT - Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém; công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay, kinh tế của Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn bình quân chung của cả nước ...