Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ năm, 11/08/2011, 07:35:00
Print + | - Font Size: A
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

A Font Size: - | +

PTO- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng nỗ lực ngành GD-ĐT đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Kết thúc năm học 2010-2011 ngành đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc. Để tìm hiểu những thành tích đã đạt được trong năm học qua và phương hướng trong năm học mới 2011-2012, chúng tôi có cuộc trao đổi với TS Lê Xuân Trường -TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT.


Đội tuyển học sinh giỏi của Trường THCS Gia Cẩm (Việt Trì) trong giờ ôn luyện.


PV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ và giải pháp đã thực hiện trong năm học 2010-2011 như thế nào?

TS Lê Xuân Trường: Năm học 2010-2011, Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện rõ nét hai nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành đã thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục theo hướng  tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; triển khai tích cực và có hiệu quả công tác chuyển đổi loại hình trường mầm non, trường phổ thông theo qui định của Luật Giáo dục. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với các tổ chức, công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn I-SO 9001-2008. Tăng cường các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở tất cả các cấp học, nhất là các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thanh tra về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý dạy thêm, học thêm, về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị triển các giải pháp nhằm khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp và giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. 

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các nhà trường. Phối hợp với Sở VH,TT&DL, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội khuyến học tỉnh  xây dựng Kế hoạch liên ngành thực hiện phong trào. Tập trung vào các nội dung xây dựng cơ sở vật chất và cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp; xây dựng đủ các công trình vệ sinh, công trình nước sạch phục vụ cho giáo viên và học sinh; xây dựng kế hoạch tổ chức chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh.  Chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học;  xây dựng thư viện câu hỏi, đề kiểm tra các môn học để giáo viên và học sinh tham khảo, sử dụng trong dạy và học, tự kiểm tra, đánh giá, tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở  các cấp học.

Trong năm học, chúng tôi đã triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010-2015. 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2012 Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi . Đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh ở tất cả các cấp học; trong đó tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức, Giáo dục công dân; khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Quan tâm đầu tư chỉ đạo công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và khu vực ở các cấp học. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; đồng thời từng bước triển khai thực hiện Đề án “Phổ cập bậc trung học  giai đoạn 2005- 2010 và định hướng đến năm 2015”. Công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông được các trường THPT và trung tâm Kỹ thuật- Hướng nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã tổ chức thi nghề phổ thông cho 15.791 học sinh thuộc các trường THPT, số được cấp chứng chỉ là 15.785 học sinh, đạt tỷ lệ 99,96%.

Ngành cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ  năm học về lĩnh vực giáo dục thường xuyên; tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ở các cơ sở GDTX theo chủ đề “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Các trung tâm GDTX-HN còn thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy nghề phổ thông và sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh; duy trì  hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường; tổ chức kiểm tra đánh giá công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng và các lớp học theo chuyên đề ở các cơ sở giáo dục thường xuyên.

PV: Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp như vậy, chúng ta đã đạt được kết quả ra sao thưa đồng chí?

TS Lê Xuân Trường: Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2010-2011 có 59/66 học sinh dự thi đạt giải; trong đó có 3 giải Nhất, 16 giải Nhì, 28 giải Ba, 12 giải khuyến khích (tăng 5 giải so năm học trước); đặc biệt có 1 học sinh đạt Huy chương Đồng kỳ thi OLIMPIC Toán Quốc tế. Như vậy 3 năm liền Phú Thọ có học sinh tham dự  OLIMPIC Toán Quốc tế đạt giải cao. Kết quả kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay học sinh THCS, THPT và GDTX khu vực các tỉnh phía Bắc, có 21/33 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 9 giải Ba, 7 giải khuyến khích). Kỳ thi OLIMPIC tiếng Anh toàn quốc cấp tiểu học, cả 3 học sinh dự thi đều đạt Huy chương Vàng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,21%; GDTX đạt  99,38%.

Kết quả xếp loại cuối năm học 2010-2011 ở các cấp học: Tiểu học: Hạnh kiểm có 99,98% xếp loại đạt; 0,02% xếp loại chưa đạt. Xếp loại học lực: Hai môn cơ bản Toán và tiếng Việt: Toán loại khá giỏi chiếm 82,33%, loại yếu còn 1,24%; môn tiếng Việt loại khá, giỏi chiếm 80,81%, loại yếu còn 0,97%. Cấp THCS: Hạnh kiểm khá, tốt chiếm 96,4%; yếu còn 0,2%; về học lực khá, giỏi chiếm 54,1%, yếu kém còn 5,19%. Cấp THPT: Hạnh kiểm khá, tốt đạt 97,45%, yếu còn 0,36%; về học lực khá, giỏi chiếm 56,69%, yếu còn 2,06%.

Ngoài hai nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm học, Sở GD&ĐT đã quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, từng bước sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học được đẩy mạnh ở tất cả các địa phương. 

Tổng kết năm học 2010-2011 trong toàn quốc, Sở GD&ĐT đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc; 12/16 lĩnh vực công tác được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

PV: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2011-2012.

TS Lê Xuân Trường: Năm học 2011-2012, ngành giáo dục và đào tạo phải làm tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ và sâu sắc Văn kiện Đại hội Đảng; đề xuất chủ trương, kế hoạch và giải pháp để thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục- đào tạo” nhằm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”.

Đối với giáo dục mầm non: Củng cố, mở rộng qui mô, mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với thực tiễn của địa phương; tăng tỷ lệ trẻ trong độ tuổi ra nhà trẻ đạt 25%, trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 95%. Tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  vào cuối năm 2012. Quan tâm đầu tư  thiết bị phục vụ thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, trong đó ưu tiên cấp đủ mỗi lớp mẫu giáo 5 tuổi 1 bộ đồ dùng, đồ chơi theo danh mục đã qui định.

Đối với giáo dục phổ thông: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Khắc phục những bất hợp lý trong nội dung học tập theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tăng cường bổ sung, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn. Tiếp tục triển khai tự đánh giá, từng bước triển khai đánh giá ngoài các trường tiểu học, THCS và THPT. Tổ chức dạy học giáo dục Quốc phòng- An ninh ở 100% các trường THPT theo phân phối chương trình và đánh giá, xếp loại học sinh theo qui chế hiện hành. Tiếp tục triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 đối với các trường tiểu học, THCS đủ điều kiện theo chuẩn, nhất là chuẩn về năng lực của giáo viên; tích cực triển khai Đề án phát triển trường THPT chuyên.

Đối với giáo dục thường xuyên: Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; tập trung củng cố mô hình hoạt động của các trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ. Đa dạng hoá nội dung, chương trình và các hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy và học.

Đối với giáo dục chuyên nghiệp: Tiếp tục thực hiện tăng qui mô, chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN; đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, các hình thức, các hệ đào tạo và loại hình trường TCCN; triển khai thực hiện các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN. Chỉ đạo các trường tiếp tục rà soát và đổi mới chương trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn năng lực; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh để chuẩn bị tham gia Hội thi giáo viên giỏi TTCN cấp toàn quốc năm 2012. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội, các địa phương tập trung đào tạo theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt; đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

PV: Xin trân trọng cám ơn đồng chí.

Anh Thơ
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang