Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chú trọng phát triển nhân lực du lịch

Thứ tư, 05/02/2014, 14:23:00
Print + | - Font Size: A
Chú trọng phát triển nhân lực du lịch

Chú trọng phát triển nhân lực du lịch

A Font Size: - | +

Chú trọng phát triển nhân lực du lịch

Phát triển đội ngũ nhân lực du lịch đủ về số lượng theo dự báo, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, bảo đảm về chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch cao và bền vững.

Nội dung này được đặt ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với đó, cụ thể hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn vùng bằng các kế hoạch, chương trình phát triển nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch từng địa phương.

Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, đào tạo viên, thẩm định viên nghề du lịch; chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; tăng cường công tác đào tạo tại chỗ đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của từng địa phương và phù hợp với hội nhập quốc tế.

Xây dựng chương trình, kế hoạch để nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về du lịch và ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; gồm: Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh.


Mục tiêu đến năm 2020, cơ bản hình thành được sự liên kết giữa các địa phương phát triển du lịch vùng một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng nhằm hình thành thương hiệu du lịch riêng. Phấn đấu đến 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc trở thành địa bàn thu hút và phân phối khách du lịch hàng đầu của cả nước.

Theo GDTĐ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang