.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: "Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức"

Xuất bản: 07:39, Thứ Sáu, 19/05/2017, [GMT+7]
.

PTO- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức”, ngành Giáo dục và đào tạo Đất Tổ đã phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” với những nội dung thiết thực gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

Mỗi thầy, cô giáo ngành GD-ĐT Đất Tổ luôn yêu nghề tận tụy với học sinh. - Giờ học Tiếng Việt của cô và trò lớp 2A Trường Tiểu học Thọ Sơn, thành phố Việt Ttrì.
Mỗi thầy, cô giáo ngành GD-ĐT Đất Tổ luôn yêu nghề tận tụy với học sinh. - Giờ học Tiếng Việt của cô và trò lớp 2A Trường Tiểu học Thọ Sơn, thành phố Việt Ttrì.


Xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua, Sở GD&ĐT đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh ban hành Kế hoạch số 1737 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung nội dung: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Kế hoạch của Sở GD&ĐT và Kế hoạch của cấp ủy địa phương đến nay 100% các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, đơn vị.  Các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Đồng thời xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa kết quả thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, nhà giáo, người lao động và cơ quan, đơn vị. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chấn chỉnh việc uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công.  Các đơn vị, nhà trường thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy và học tập, lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa cho học sinh ở các cấp học phù hợp với đặc điểm của các cấp học, điều kiện từng địa phương và từng cơ sở giáo dục.

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Hầu hết, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục yêu ngành, hết lòng vì học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý, cải tiến lề lối làm việc; phát hiện và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục; có sáng kiến kinh nghiệm hoặc tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Một trong rất nhiều điển hình phải kể đến là Nhà giáo ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Cẩm, thành phố Việt Trì với gần 27 năm cống hiến và là một tấm gương sáng của ngành GD&ĐT Đất Tổ. Với vai trò là một hiệu trưởng, Nhà giáo ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai luôn phát huy vai trò là đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt tập thể đoàn kết, đưa Trường Tiểu học Gia Cẩm trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục không chỉ của tỉnh mà của toàn quốc với thành tích học sinh giỏi các cấp chiếm tỷ lệ cao.

Một điển hình tiên tiến khác của ngành GD&ĐT là cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên dạy môn Vật lý Trường THPT Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy). Trong những năm gần đây, đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý của Trường THPT Thanh Thủy, do cô Hương phụ trách khi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh luôn đạt thành tích 100% học sinh đều có giải. Lớp học do cô chủ nhiệm luôn dẫn đầu trường cả về thành tích học tập lẫn các phong trào thi đua. Cô Hương còn có 2 sản phẩm thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” dành cho giáo viên trung học đạt giải ba cấp tỉnh trong năm 2014 và 2016. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm 2016 cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi xuất sắc. Năm 2016 cô được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh; năm học 2015 - 2016 cô được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Cô Hương chia sẻ: “Trong mỗi công việc, hành động, tôi luôn tự giác, tích cực học tập, rèn luyện và tu dưỡng để cho học sinh noi theo. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ được giao là giảng dạy môn Vật lí, thì ngoài việc truyền thụ những kiến thức quan trọng, hướng dẫn cho các em cách học, tôi còn luôn lắng nghe các em chia sẻ không tạo nên khoảng cách giữa cô và trò, để giúp học sinh học tập tốt hơn”.

Không chỉ riêng cô Mai, cô Hương mà ở mỗi cấp học, mỗi vùng miền đều có những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, họ luôn tự học và sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu. Theo đó, công tác đổi mới quản lý, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương pháp giáo dục học sinh, phong trào tự học, học thường xuyên và học suốt đời… đã được đội ngũ cán bộ, giáo viên các đơn vị, quyết tâm thực hiện. Việc làm này đã góp phần tích cực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong cán bộ, giáo viên, học sinh và dần trở thành phong trào thi đua toàn ngành. Hiện nay, chất lượng đội ngũ nhà giáo trong tỉnh đã được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

Năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT tập trung chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương, lồng ghép tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống vào các môn học; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương, nền nếp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học năng khiếu và học sinh yếu kém; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất, nhân cách của học sinh, chú trọng thực hiện năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, chuyển mạnh giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Năm học này, chất lượng giáo viên tiếp tục được nâng lên. Nhiều nhà giáo với phương pháp dạy học mới đã góp phần phát hiện học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tài năng, do vậy chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vững chắc và cao hơn so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng 2 cuộc thi, kỳ thi lớn là kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm 2017, Phú Thọ có 53 học sinh đạt giải, trong đó có 2 giải Nhất là môn Lịch sử và Tin học, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, tăng 1 bậc so với năm 2016. Cuộc thi sáng tạo KHKT cấp Quốc gia năm 2017, Phú Thọ có 17/18 dự án đạt giải, trong đó có 3 dự án đạt giải Nhất, 3 Nhì, 7 giải Ba và 4 Khuyến khích. 3 dự án đạt giải Nhất lĩnh vực được chọn vào vòng toàn cuộc và đã đạt 2 giải Nhì.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, cụ thể, ngành GD&ĐT đã sớm đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao. Đây còn là động lực để ngành GD&ĐT Đất Tổ thực hiện chủ trương đổi mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ánh Dương

.
.
.
.
.