Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách bền vững

Chủ nhật, 05/07/2020, 05:32:54
Print + | - Font Size: A
Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách bền vững

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách bền vững

A Font Size: - | +

giaoduc1-1593766752
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng quà chúc mừng các học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2019-2020.

>>> 20 năm sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên Đất Tổ nguồn cội

PTĐT - Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Hoạt động khuyến học- khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng; thúc đẩy sự học của nhân dân trong tỉnh một cách mạnh mẽ. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trên địa bàn tỉnh và là động lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách bền vững.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội và các huyện, thị, thành; đặc biệt là sự đồng hành, tâm huyết, trách nhiệm của Hội Khuyến học các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Đất Tổ. Xác định rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực, ngay từ ngày đầu thành lập, ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch liên tịch chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện; thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, có hệ thống, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác KH,KT, cụ thể như: Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”, “Xây dựng xã hội học tập”. 

giaoduc6-1593902073

Đáng chú ý trong thời gian qua, Hội Khuyến học các cấp tích cực phối hợp với ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường; tham gia cùng các nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phòng, chống các tệ nạn xã hội; tuyên truyền và triển khai nhân rộng Mô hình “Tiếng trống khuyến học”; tích cực vận động và đồng hành cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình trao quà Tết cho học sinh nghèo và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn như: Trao tặng xe đạp, quần áo, vở viết, đồ dùng dạy và học,…; vận động các tập thể, cá nhân đầu tư, đóng góp trí tuệ, công sức, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; duy trì có hiệu quả hoạt động “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường” dưới hình thức trao các suất học bổng cho học sinh, sinh viên con gia đình nghèo vượt khó học giỏi, vượt khó đến trường. Hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các năm học. 

giaoduc4-1593901991

Các cơ sở Hội chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể địa phương vận động học sinh đi học đúng độ tuổi, không bỏ học, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Hàng năm, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Chắp cánh ước mơ” vinh danh khuyến học, khuyến tài, trao thưởng cho giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, học sinh giỏi các cấp; tổ chức Chương trình trao nhà “Mái ấm khuyến học” cho các gia đình nghèo hiếu học, Chương trình kỷ niệm “Ngày khuyến học Việt Nam”; phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học”, chơi “Bóng chuyền hơi” trong các nhà trường.

Các cấp Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục ngoài nhà trường; chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng trong việc kiện toàn tổ chức, hướng dẫn nội dung hoạt động, đánh giá, xếp loại; gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục của nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội; chú trọng phát triển đào tạo từ xa theo hướng coi trọng chất lượng và hiệu quả; hỗ trợ cho người học có thể học từ xa, tự học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, các cấp Hội đã phát huy vai trò tham gia tư vấn, phản biện việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục từ cấp cơ sở đến tỉnh; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện “3 công khai”, công tác xã hội hoá giáo dục; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển khai nghiên cứu và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học,...


giaoduc2-1593901950

Kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian qua đã thực sự có sự lan tỏa, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tác động đến các tầng lớp nhân dân, đến mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội; tạo điều kiện cho ngành có sự phát triển vững chắc trên cả 3 mặt: Quy mô, chất lượng và hiệu quả từng bước được khẳng định vị thế, những thành tích vượt trội so với các tỉnh có điều kiện tương đồng, cụ thể là: Duy trì ổn định quy mô trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh; kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục được giữ vững; cơ sở vật chất trường, lớp từng bước được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá, tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 82% vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, hợp lý về cơ cấu bộ môn; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục ổn định và có chuyển biến theo hướng tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước đột phá luôn đứng trong tốp các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải cao trong các kỳ thi HS giỏi Quốc gia, quốc tế và khu vực.

giaoduc1-1593901896

Tính trong 5 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT bình quân trên 98%, số học sinh đỗ đại học có tỷ lệ cao, liên tục hàng năm có nhiều học sinh đỗ thủ khoa các khối thi các trường đại học tốp đầu, có 280 giải học sinh giỏi Quốc gia, 2 giải Quốc tế; nhiều giải cấp khu vực và nhiều Huy chương, phần thưởng tại các kỳ thi toàn quốc. Duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2, xóa mù chữ đạt mức độ 2; liên tục từ năm học 2010-2011 đến năm học 2017-2018, Giáo dục Phú Thọ được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua”; năm 2016, 2018 và năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Trong thời gian tới, với những yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ngành Giáo dục xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có chất lượng với Hội Khuyến học các cấp trong việc thực hiện quy chế phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ của tổ chức Hội, phát huy hơn nữa vai trò khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong việc nâng cao, duy trì bền vững chất lượng giáo dục toàn diện. 

Trịnh Thế Truyền
TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang