Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Yên Lập: Tiếp sức, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học 

PTĐT - Bằng nhiều hình thức hoạt động hiệu quả, phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện Yên Lập không chỉ có ý nghĩa nhân văn trong hoạt động giáo...

TIN BÀI KHÁC
Thúc đẩy học tập suốt đời,  xây dựng xã hội học tập

28/04/2019

Xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài

20/12/2018

PTĐT - Với 13 hội cấp huyện, 7 hội, ban khuyến học trực thuộc, trên 386.000 hội viên, Phú Thọ được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam...

Khuyến học, khuyến tài ở thị xã trung du

19/12/2018

PTĐT - Thị xã Phú Thọ có truyền thống lịch sử 115 năm hình thành và phát triển với truyền thống hiếu học. Công tác khuyến học, khuyến tài đóng vai trò quan trọng ...

Những gương sáng về khuyến học

18/12/2018

PTĐT - Phát huy truyền thống hiếu học của miền quê Đất Tổ, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc với...

Phật Giáo với công tác khuyến học, khuyến tài

18/12/2018

PTĐT - Phật Giáo từ xưa đến nay luôn coi trọng sự học, răn dạy phật tử phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp bởi “Nhân bất học bất trí lý”. Giáo hội Phật giáo của tỉnh với phương châm Đạo pháp- dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền...

Khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương Đất Tổ

15/12/2018

PTĐT - Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự học và cũng là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng. Sinh thời, Người từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu...

Hướng tới  xây dựng xã hội học tập

15/12/2018

PTĐT - Từ nhiều năm nay, việc triển khai xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh đã được các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện và có sức lan tỏa góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phù Ninh đẩy mạnh các hoạt động vận động hỗ trợ giáo dục

14/12/2018

PTĐT - Trong những năm qua, Hội Khuyến học các cấp huyện Phù Ninh bám sát nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học tỉnh, đồng hành cùng ngành Giáo dục huyện, cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước...