Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Học tập suốt đời ở người lớn - Những vấn đề đặt ra

Thứ tư, 27/09/2017, 09:51:45
Print + | - Font Size: A
Học tập suốt đời ở người lớn - Những vấn đề đặt ra

Học tập suốt đời ở người lớn - Những vấn đề đặt ra

A Font Size: - | +

img3005-1506480756

Sau khi được tham gia lớp dạy nghề về kỹ thuật nuôi gà ri lai, bà Trương Thị Điểm ở khu 5 xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì đã vận dụng các kiến thức đã học vào mô hình VAC của gia đình, bình quân mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng.

PTĐT-Vấn đề xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Việc tạo điều kiện cho mỗi người (cả người lớn) học tập suốt đời có ý nghĩa quan trọng, là linh hồn cốt lõi của phong trào xây dựng xã hội học tập, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Kết quả khảo sát của Hội Khuyến học tỉnh cho thấy người lớn học tập có mục đích rõ ràng, cụ thể và có tính thực tế cao. Người lớn học tập những nội dung kiến thức có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống lao động sản xuất. Việc tự học của người lớn hoàn toàn mang tính tự nguyện nhằm bổ sung những hiểu biết và kinh nghiệm đã có của bản thân. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các thiết chế giáo dục được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người lớn, 100% số xã có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ  được thành lập ở xã, phường, thị trấn, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên. Trung bình mỗi năm, hệ thống TTHTCĐ trong tỉnh đã thu hút từ 280.000 - 350.000 lượt học viên theo học các chuyên đề về chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật chăn nuôi - trồng trọt, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc sức khỏe, về thời sự và các chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, đây còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, là nơi học nghề và các kỹ năng sống. Ngoài việc quan tâm chăm lo cho con cháu được đến trường học hành tiến bộ, người lớn trong các gia đình cũng ý thức hơn trong việc tham gia các hình thức học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng sống. Bên cạnh đó, trong các cơ quan, đơn vị hành chính, việc học tập của cán bộ công chức, viên chức, người lao động cũng được đặc biệt quan tâm thông qua việc dành thời gian, công sức, kinh phí vào việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước cho đội ngũ nhân viên.

Dù đã có chuyển biến tích cực, song việc học tập suốt đời ở người lớn trên địa bàn tỉnh vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Với một số đối tượng nhất là những người đã có nghề nghiệp, công việc ổn định hoặc những người tập trung vào lao động kiếm sống chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái thì việc học tập chỉ là vấn đề thứ yếu. Một bộ phận cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề giáo dục ở người lớn nên chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và cơ hội cho người lớn được học tập. Người dân sống ở địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa còn mang nặng mặc cảm tự ti ảnh hưởng đến động cơ, ý chí của việc tự học tập. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp học theo yêu cầu của người lớn ở các TTHTCĐ còn nhiều thiếu thốn. Ở các cơ quan đơn vị, việc học tập của cán bộ nhân viên đôi khi còn chạy theo bằng cấp mà không xác định rõ động cơ, mục đích học tập.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Hội khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành chương trình, kế hoạch với những cơ chế, chính sách cụ thể về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; liên kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng xã hội làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài hướng tới một xã hội học tập gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và người dân về học thường xuyên, học suốt đời; phối hợp với ngành giáo dục rà soát đánh giá thực trạng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ. Đặc biệt Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội liên quan đến xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo điều kiện nâng cao vị thế, vai trò và sức lan tỏa mạnh mẽ của công tác khuyến học khuyến tài.

Thu Anh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang