Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị

Thứ tư, 27/09/2017, 09:41:01
Print + | - Font Size: A
Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị

Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị

A Font Size: - | +

dc-thu-dc-chung-trao-thuong-cho-gia-dinh-hieu-hoc-bac-cu-nhan-1506477549

Đồng chí Nguyễn Văn Thư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy chứng nhận Gia đình học tập bậc cử nhân năm 2017.

PTĐT-Từ sự thành công của 254 gia đình, 50 dòng họ và 68 cộng đồng làm thí điểm năm 2015, cùng với cả nước Phú Thọ đã triển khai nhân rộng và tổ chức đánh giá công nhận các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" theo tinh thần Quyết định 281/ QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Sau ba năm triển khai thực hiện, đã tạo sự lan tỏa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của người dân phát triển cả bề rộng và chiều sâu, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập về triển khai Quyết định  281/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học tỉnh với sự linh hoạt và các cách làm sáng tạo đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời đời và nhân rộng, đánh giá, công nhận các mô hình học tập. Với sự chủ động, Phú Thọ là một trong 4 tỉnh triển khai, xây dựng kế hoạch và ban hành bộ tiêu chí sớm nhất cả nước. Hội Khuyến học tỉnh cũng tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức 32 hội nghị tập huấn cấp tỉnh và cấp huyện cho hơn 1.000 lượt cán bộ, và lồng ghép triển khai các nội dung trên đến các thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban khuyến học dòng họ, cơ quan, đơn vị  tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Ngoài 2 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các địa phương cũng trực tiếp kiểm tra tại 228 /277 xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra đã phát hiện những tồn tại, hạn chế, nhất là khâu tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu và điều chỉnh kịp thời nên tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Năm 2017, toàn tỉnh có 287.298 gia đình, 2.185 dòng họ, 2.535 cộng đồng, 1.462 đơn vị đăng ký các Danh hiệu học tập, tăng 5.073 gia đình, 49 dòng họ, 313 cộng đồng, 142 đơn vị so với năm 2016.

Từ những kết quả đã đạt được có thể khẳng định, phong trào học tập suốt đời đã thực sự lan tỏa trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị ở khắp các địa bàn, thuộc mọi thành phần. Ở bất cứ địa phương nào từ vùng đồng bằng lên miền núi cao cũng đều có những gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập tiêu biểu. Nhiều gia đình có truyền thống cách mạng vốn là những chiến sỹ anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nay thời bình lại tích cực đi đầu trong xây dựng kinh tế, nuôi dưỡng, giáo dục con cái chăm ngoan học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ. Điển hình như các gia đình ông Lê Văn Phượng, phường Minh Nông - Việt Trì; gia đình ông Hà Quang Chiến xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn; ông Đinh Văn Công xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn... Tiêu biểu cho 1.802 dòng họ hiếu học trước đây và Dòng họ học tập ngày nay là dòng họ Vũ xã Thụy Vân, Việt Trì; dòng họ Phùng xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, dòng họ Phạm Lương thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, dòng họ Đinh Công xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn - một dòng họ tiêu biểu có truyền thống hiếu học của đồng bào Mường, được tỉnh chọn là đơn vị thí điểm xây dựng mô hình Dòng họ học tập…

Trong số 1.994 Cộng đồng học tập và 1284 đơn vị học tập trong tỉnh nổi lên nhiều điển hình, tiêu biểu được ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tích cực thúc đẩy phong trào học tập phát triển cả bề rộng và chiều sâu, ngày càng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng với những kết quả đã đạt được, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị vẫn còn những khó khăn do đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ nên việc triển khai không tránh khỏi lúng túng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ khuyến học thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Để Quyết định 281/QĐ-TTg thực sự phát huy hiệu quả, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", các văn bản của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền để mọi gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị nắm thật vững các tiêu chí, cách đăng ký, chấm điểm, đánh giá và công nhận các danh hiệu. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp. Tổ chức Hội cần tham mưu cho UBND các cấp tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức đăng ký, bình xét, đánh giá, công nhận các mô hình phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Kim Thư

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang