Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Dân vận với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ ba, 18/09/2018, 08:01 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

image001-1537232626Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải phát biểu tại hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy với các Hội đặc thù.

PTĐT-Trong những năm gần đây, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và của toàn xã hội. Đặc biệt, Phú Thọ là tỉnh đứng thứ nhất cả nước về xây dựng dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; đứng thứ hai về xây dựng gia đình hiếu học và đứng trong tốp 10 tỉnh có kết quả triển khai cao nhất cả nước về xây dựng các mô hình học tập như gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Tỉnh đang triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà trong những năm sau. 

Trong 10 năm (2007 - 2017), các quỹ khuyến học, giải thưởng, học bổng khuyến học được thành lập, phát triển. Toàn tỉnh đã thực hiện trao tặng, hỗ trợ, khen thưởng khuyến học trên 150,5 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ giáo dục trên 975 triệu đồng; phong trào “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học” được trên 163 triệu đồng... cùng với đó là các cấp hội khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh luôn luôn được củng cố, phát triển và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.      

Từ những kết quả đạt được đã khẳng định Chỉ thị 11-CT/TƯ ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và Chỉ thị 11-CT/TU ngày 18/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” phù hợp với xu thế phát triển chung, được nhân dân trong tỉnh đón nhận và thực sự đi vào cuộc sống. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, đặc biệt là việc cụ thể hóa thành chương trình hành động, kết luận của cấp ủy, kế hoạch, quyết định, hướng dẫn của chính quyền tạo thành hệ thống văn bản đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Đã làm chuyển biến quan trọng nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Công tác dân vận đã góp phần tích cực, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động thực hiện xã hội hóa để mọi người tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nổi bật là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự học, học thường xuyên, học suốt đời ở người lớn. Phối hợp, triển khai xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực (xây dựng hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh; kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới...); trong đó nhiều mô hình “Dân vận khéo” khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được xây dựng, nhân rộng có sức lan tỏa rộng rãi như mô hình “Gia đình hiếu học”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ khuyến học”, “Cộng đồng học tập”... đặc biệt là những mô hình khuyến học được xây dựng từ sáng kiến của địa phương, cơ sở như mô hình “Cây bưởi khuyến học”, “Tiếng trống khuyến học”, “Giờ vàng khuyến học”...việc đẩy mạnh các hình thức vận động giáo dục luôn được quan tâm. Đặc biệt là việc vận động xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp đạt được những kết quả tích cực, nhất là ở cấp tỉnh và huyện. Việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và các hình thức vận động giáo dục đến nay trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, đem lại hiệu quả thiết thực. Mỗi cán bộ mặt trận, các đoàn thể CT-XH và hội viên khuyến học ở các cấp đã làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia học tập nâng cao dân trí, nghề nghiệp chuyên môn; đưa khuyến học, khuyến tài gắn với việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, đơn vị, cơ sở. 

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển nâng tầm hơn nữa, bền vững, có sức lan tỏa và đạt được các mục tiêu chương trình hành động, kế hoạch, quyết định của cấp ủy, chính quyền đề ra, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cần tăng cường hơn nữa, cùng với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Hệ thống Dân vận chuyên trách tích cực phối hợp với cơ quan tuyên giáo, hội khuyến học và các ngành chức năng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện khâu đột phá phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong bốn khâu đột phá của tỉnh và góp phần nâng cao dân trí, phát hiện, nuôi dưỡng nhân tài, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống ở tất cả các vùng miền cũng như phát triển kinh tế - xã hội chung của các địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự học, học thường xuyên, học suốt đời ở người lớn. 

Cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong xây dựng xã hội học tập, cần gắn với phong trào “Xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học/gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập”. 

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 07-KH/BDVTU ngày 06/9/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2020”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong “Dân vận chính quyền” về khuyến học, sự chủ động phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể CT-XH, và Hội khuyến học các cấp, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở từng vùng, từng miền, từng đối tượng, thực sự có tính điển hình, không dập khuôn để dễ học, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện nhân rộng được.   

Hệ thống dân vận tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội hội khuyến học cùng cấp, nhất là Đại hội Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Phối hợp với hội khuyến học cùng cấp tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội. Phát huy vai trò của Hội khuyến học trong thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Quan tâm vận động xây dựng, phát triển quỹ hội khuyến học ở các cấp, ngành. Nhấn mạnh và làm rõ từng nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Trương Tất La

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security