Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội khuyến học vững mạnh

Thứ ba, 11/09/2018, 07:41:53
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội Khuyến học tỉnh từ khi thành lập đến nay, là yếu tố quyết định để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò nòng cốt, liên kết các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy đảng viên làm nòng cốt, lấy gia đình, dòng họ, khu dân cư làm nền tảng để xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên.

Công tác tuyên truyền được chú trọng cả về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng thời vận động, thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức Hội.

Phong trào thi đua khuyến học được đẩy mạnh, là động lực thúc đẩy các hoạt động Hội. Nhiều mô hình khuyến học đã được Hội sáng tạo xây dựng như: Mô hình Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập; mô hình hỗ trợ giáo dục thông qua các chương trình “Chắp cánh ước mơ”, “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”, “Vì em hiếu học”, “Trao quà Tết”, tặng “Nhà mái ấm khuyến học”, “Tặng bò khuyến học”, “Cho phụ nữ nghèo vay vốn”. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu… với tổng số tiền ước đạt trên 375 triệu đồng. Hội Khuyến học đã phối hợp với ngành giáo dục, Hội LHPN, Hội người cao tuổi… đẩy mạnh phong trào “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa Khuyến học”. Qua 5 năm triển khai phong trào đã tiết kiệm được 162.913 triệu đồng, tạo nên nguồn quỹ khuyến học bền vững trong mỗi gia đình, để họ có điều kiện mua sắm quần, áo, sách vở, đồ dùng học tập cho con em vào đầu mỗi năm học. Các hoạt động trên đây đã tạo niềm tin cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân vào Hội Khuyến học và hoạt động khuyến học, là điều kiện quan trọng để Hội ngày càng củng cố và phát triển vững chắc.

Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học với MTTQ, Hội LHPN, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức... đã được ký kết. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên được đề ra như: Phấn đấu mỗi hội viên phụ nữ, hội viên hội người cao tuổi, hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên là một hội viên khuyến học. Ở đâu có tổ chức công đoàn cơ sở thì ở đó có tổ chức khuyến học... Trong 5 năm gần đây, tổ chức khuyến học đã được xây dựng trong các cơ quan, đơn vị vũ trang, trường học, doanh nghiệp... tạo nên một mặt trận rộng lớn, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia làm khuyến học và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền lựa chọn, bố trí cán bộ khuyến học là những người am hiểu về giáo dục, có trách nhiệm, tâm huyết, có kinh nghiệm vận động quần chúng. Hiện nay, Hội Khuyến học cấp xã và 4/13 Hội Khuyến học cấp huyện có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền kiêm nhiệm làm Chủ tịch Hội. Hội Khuyến học tỉnh và 9/13 Hội Khuyến học huyện có Chủ tịch Hội là các đồng chí cán bộ Đảng, chính quyền về nghỉ hưu, làm chuyên trách công tác Hội. Hội Khuyến học tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, hướng dẫn cách thức tổ chức và hoạt động Hội trong các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông, các đơn vị vũ trang, cung cấp nhiều tài liệu làm cẩm nang triển khai hoạt động Khuyến học. Hội phối hợp với Ngành giáo dục và các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn xây dựng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, xây dựng Cộng đồng học tập (cấp xã), thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”, hướng dẫn tổ chức hoạt động khuyến học, tập huấn nâng cao chất lượng và tham gia đào tạo nghề cho các trung tâm học tập cộng đồng. Các cuộc kiểm tra vừa nắm bắt thực tiễn cơ sở kết hợp với tập huấn nghiệp vụ theo phương thức “cầm tay chỉ việc” đã được Hội Khuyến học tỉnh và huyện tổ chức thường xuyên.

Đến nay, toàn tỉnh có 13 hội cấp huyện, 277 Hội cấp xã, 6.109 chi hội/ban khuyến học với 386.181 hội viên (đạt tỷ lệ 28% dân số). Tổ chức Hội đã lan tỏa đến hầu khắp các khu dân cư, dòng họ, nhà trường, đơn vị vũ trang, cơ quan, doanh nghiệp. 100% khu dân cư, nhà trường, cơ quan, trên 80% dòng họ có tổ chức Hội. Là một trong những tỉnh có phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục đó là: Ở khu vực miền núi, vùng kinh tế khó khăn tỷ lệ thu hút hội viên còn thấp. Việc tổ chức sinh hoạt hội nhiều nơi còn hình thức, chất lượng sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên thay đổi (nhất là cấp cơ sở).

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp Hội là tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, liên kết phối hợp với các tổ chức các lực lượng xã hội để đẩy mạnh phong trào học tập cho người lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2020” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng Hội cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Tiếp tục quan tâm củng cố bộ máy cán bộ Hội các cấp, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, quan tâm, động viên cán bộ Hội. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại Hội cơ sở và đánh giá chất lượng hội viên.

NGƯT. Tạ Thị Ngữ
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang