Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hướng tới  xây dựng xã hội học tập

Thứ bẩy, 15/12/2018, 06:47 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

t4-4mau01-1544781087
Để xây dựng gia đình, xã hội học tập mỗi hộ thành viên thuộc dòng họ Vũ ở xã Thụy Vân xây dựng góc học tập cho con em.

PTĐT - Từ nhiều năm nay, việc triển khai xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh đã được các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện và có sức lan tỏa góp phần xây dựng xã hội học tập.

Những ngày cuối năm, Ban khuyến học dòng họ Vũ xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì bận rộn hơn bao giờ hết bởi tất cả các thành viên trong ban tiến hành rà soát, bình xét, công nhận các “Gia đình học tập” trong dòng tộc trên cơ sở đã đăng ký từ đầu năm và tự chấm điểm cho các tiêu chí thực hiện. Ông Vũ Văn Hiển - Trưởng Ban Khuyến học của dòng họ cho hay: “Tiếp nối truyền thống hiếu học có từ bao đời và tiếp tục thực hiện phong trào khuyến học, năm nay dòng họ quyết tâm giữ vững danh hiệu “Dòng họ học tập” của địa phương với số lượng gia đình học tập tăng lên”. Để thúc đẩy phong trào hiếu học, tộc ước họ Vũ đã dành một chương quy định đầy đủ về “xây dựng con người và công tác khuyến học” với mục tiêu “Mỗi người trong dòng họ phải có bổn phận rèn luyện và tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời… Học để nâng cao đời sống của gia đình và góp phần phát triển quê hương, đất nước”. Nhờ đó dòng họ Vũ công được UBND tỉnh công nhận “Dòng họ khuyến học tiêu biểu” giai đoạn 2009 - 2013. Những thành công ấy là tiền đề dòng họ phấn đấu xây dựng, trở thành “Dòng họ học tập” theo Đề án 281 của Chính phủ và Kế hoạch 2577 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” với mục tiêu xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Từ năm 2016  đến nay, dòng họ Vũ ở Thụy Vân liên tục được UBND xã công nhận đạt “Dòng họ học tập” với 232/250 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình học tập” và được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen công nhận là “Dòng họ học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2017”.

Cùng với “Dòng họ học tập”, các mô hình gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập cũng đang được triển khai thực hiện ở tất cả các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; tiêu biểu như: Mô hình “Cộng đồng học tập” ở khu dân cư số 3 (xã Thượng Nông, huyện Tam Nông), “Đơn vị học tập” - Công an tỉnh…

Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” là một nội dung lớn để thực hiện “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020”.  Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh để xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí xây dựng, đánh giá mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn toàn tỉnh. Để thực hiện mục tiêu của Đề án, Hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; chủ trì nghiên cứu 2 đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp ngành về mô hình học tập gia đình, cộng đồng và thực hiện nghiên cứu chuyên đề “Công dân học tập”. Hội thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, cán bộ khuyến học các cấp về việc hướng dẫn thực hiện cách tổ chức đăng ký, bình xét, đánh giá, công nhận các mô hình học tập theo một quy trình khép kín, chặt chẽ. Song song với đó Hội tiến hành kiểm tra định kỳ việc thực hiện xây dựng mô hình học tập ở các địa phương nhằm phát hiện thiếu sót để có biện pháp hướng dẫn, tháo gỡ nhanh chóng. 

Xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân về việc đăng ký xây dựng các mô hình theo Đề án nên Hội tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn đăng tải nhiều thông tin về xây dựng xã hội học tập; in tờ rơi, tờ gấp liên quan đến nội dung học tập suốt đời; xuất bản tập san chuyên đề về hoạt động khuyến học khuyến tài Đất Tổ… Hàng năm, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký xây dựng các mô hình học tập. Hội đã triển khai mô hình “Cộng đồng học tập” từ khu dân cư đến cấp xã, huyện, tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, tỉnh quản lý, các trường THPT, trung cấp, dạy nghề, trường đại học và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Nhận thức rõ, để tiến tới xây dựng xã hội học tập cần có những con người, cá nhân học tập, Phú Thọ là địa phương đi đầu trong cả nước về nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”. 

Trong 4 năm thực hiện xây dựng xã hội học tập với những mô hình cụ thể, hiện toàn tỉnh có gần 778 nghìn gia đình học tập, hơn 5.000 dòng họ học tập, khoảng 6.700 cộng đồng học tập và 4.000 đơn vị học tập. Đó là sự minh chứng rõ rệt phản ánh xu thế tích cực từ việc chuyển thi đua xây dựng mô hình hiếu học và khuyến học sang học tập. Các mô hình học tập đã giúp cho mọi người nhận thức đầy đủ hơn về học tập suốt đời và trách nhiệm tham gia xây dựng xã hội học tập ở địa phương, từ đó các gia đình, dòng họ không chỉ động viên con em tích cực học tập mà người lớn cũng tự lựa chọn nội dung, hình thức học tập cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. Đồng thời, nhờ việc tích cực học tập giúp cho các thành viên trong gia đình có kiến thức chăm sóc, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, giảm thiểu tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lệ Oanh

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security