Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương Đất Tổ

Thứ bẩy, 15/12/2018, 06:47 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

t1-4mau01-1544780987
Các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc được trao thưởng trong chương trình “Chắp cánh ước mơ”. Ảnh Hoàng Quý

PTĐT - Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự học và cũng là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng. Sinh thời, Người từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn cho nước ta trở thành một nước giầu mạnh, thì dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái”. Thấm nhuần quan điểm đó, những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác khuyến học khuyến tài đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương Đất Tổ.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đạt được kết quả cao ở tất cả các nội dung công tác, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Vị thế, vai trò của Hội ngày càng được củng cố và nâng cao. Đến  nay, hệ thống tổ chức khuyến học trên địa bàn tỉnh được xây dựng và củng cố vững mạnh. Mạng lưới khuyến học các cấp đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, 100% các huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn đã có tổ chức hội, toàn tỉnh đã có 6.109 chi hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, dòng họ, khu dân cư, tổ chức tôn giáo… với trên 386 nghìn hội viên, đạt 28% dân số. Đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở đã thực sự trở thành những “chiến sỹ” trên “mặt trận” khuyến học, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, sáng tạo trong phát triển và nhân rộng phong trào với nhiều mô hình khuyến học được hình thành, đã góp phần thúc đẩy “sự học” trên địa bàn tỉnh bừng sáng, “chắp cánh” cho con em nhân dân trong tỉnh thực hiện ước mơ, hoài bão của mình vững bước lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

Hội khuyến học tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành. Các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động được gắn với phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng học hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”, “Đơn vị khuyến học” theo phương châm gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị và xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh. Đến năm 2015, Phú Thọ là tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học, đứng thứ hai về xây dựng Gia đình hiếu học. 

Chung tay với toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục để học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được đến trường, trong 5 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã trở thành cầu nối tiếp nhận và trực tiếp trao học bổng của các cá nhân, tổ chức và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh dành tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hàng năm, Hội đã tổ chức các chương trình “Khuyến  học,  khuyến  tài  chắp  cánh  những  ước  mơ”, “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”, “Vì em hiếu học”, “Tết cho học sinh nghèo”, “Mái ấm khuyến học”… thể hiện tính  nhân văn sâu sắc.  Tổng trị giá các chương trình hỗ trợ giáo dục đạt gần 375,3 tỷ đồng. 

Việc triển khai, nhân rộng các mô hình học tập được các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện một cách khoa học, sáng tạo, hiệu quả cao, hiện có 68,3% gia đình, 62% dòng họ, 74,6% cộng đồng, 93,4% đơn vị đạt danh hiệu học tập. Phú Thọ cũng là tỉnh đi đầu trong việc nghiên cứu và hiện đang thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” - đây là yếu tố hạt nhân, cốt lõi trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. 

Nhằm tích cực góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục và các ngành liên quan tăng cường vận động học viên tham gia học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), hỗ trợ tài liệu, tham gia giảng dạy, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, vận động hỗ trợ cơ sở vật chất… Nhờ đó mỗi năm trung bình các TTHTCĐ trong tỉnh đã thu hút từ 180.000 - 250.000 người dân theo học các chương trình.

Luôn đồng hành và sát cánh với ngành Giáo dục Phú Thọ, các phong trào khuyến học của tỉnh đã góp phần quan trọng hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giáo dục. Vì vậy, chất lượng giáo dục ở các cấp học trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân trong 5 năm đạt 98,4%; học sinh đỗ đại học đạt 50-55%, có 195 học sinh đỗ đại học có tổng điểm 3 môn đạt 27 điểm trở lên; 3.400 học sinh lớp 9 và trên 5.600 học sinh lớp 12 đạt giải các môn văn hóa cấp tỉnh, trên 260 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa; ngành Giáo dục Phú Thọ luôn được Bộ GD&ĐT  xếp vào nhóm 15 tỉnh, thành, phố có chất lượng giáo dục cao của cả nước.     


t2-den-trang02-1544780981
Học sinh Trường Tiểu học Gia Cẩm, TP Việt Trì tham gia ngày hội mổ lợn nhựa tiết kiệm khuyến học.

Với những đóng góp và cống hiến vào sự nghiệp trồng người trên quê hương Đất Tổ, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ được Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị có phong trào khuyến học dẫn đầu cả nước; là mô hình khuyến học tiêu biểu về “Tham mưu giỏi - Liên kết rộng - Nội lực mạnh” được nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước học tập. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; có 7 đơn vị khuyến học được UBND tỉnh và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 226 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen; 94 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học...

Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời đang là xu thế tất yếu của thời đại và là mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Nhằm phát huy những kết quả và khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ 2013-2018, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ III (nhiệm kỳ 2013-2018) đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt trong hoạt động của các cấp hội là: “Phát huy vai trò nòng cốt, năng lực sáng tạo và nhiệt tình công tác của cán bộ, hội viên trong cuộc vận động toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục, tích cực góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở”. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, vai trò của các hoạt động giáo dục, khuyến học, khuyến tài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện về học vấn và nhân cách có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công tác khuyến học, khuyến tài phải hướng đến mục đích làm cho mọi người dân hiểu về sự học, đó là: Học để hiểu biết, để làm người; học để biết làm cho mình và mọi người quanh mình sống hạnh phúc, sống có văn hóa; học để góp phần vào sự hưng thịnh và phát triển bền vững của quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển sự nghiệp giáo dục và công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, hội viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua khuyến học gắn với học tập và làm theo tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào học tập theo hướng mỗi công dân là một công dân học tập, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội khuyến học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


thong-qua-21-nghi-quyet-1544780965

Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security