Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Thứ hai, 23/09/2019, 15:30:04
Print + | - Font Size: A
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

A Font Size: - | +

0h3a3331-2-1569237116

PTĐT - Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 4080/BGDĐT-GDTX gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

UBND tỉnh có văn bản số 4219/UBND-KGVX ngày 13 tháng 9 năm 2019 giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đây là một hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập suốt đời, theo tấm gương tự học, học thường xuyên của Bác Hồ hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Tuần lễ học tập suốt đời là dịp tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của công tác khuyến học, khuyến tài, huy động sự quan tâm và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị hưởng ứng phong trào tự học, vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng đóng góp, ủng hộ, xây dựng các thiết chế giáo dục, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội. Các hoạt động của tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời 2019 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được tổ chức từ ngày 1/10 đến ngày 7/10.

PV

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang