Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đẩy mạnh thực thi Luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 17/09/2019, 07:30:35
Print + | - Font Size: A
Đẩy mạnh thực thi Luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh thực thi Luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

A Font Size: - | +

12-1568680344

PTĐT - Sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện như hiện nay. Thực thi quyền SHTT nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ thể, lợi ích của người tiêu dùng và xã hội, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và thu hút nguồn đầu tư vào các hoạt động sáng tạo.

Những năm qua, tỉnh ta đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa việc thực thi hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về SHTT trong các lĩnh vực như sở hữu công nghiệp, sáng kiến, bản quyền tác giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn về SHTT. Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành chức năng đã hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp chủ động xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về SHTT trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ quyền SHTT cho các chủ sở hữu; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng thông qua việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về SHTT.

Sau hơn 10 năm thực thi Luật SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa việc thi hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về SHTT phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhà như: Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện Hỗ trợ xây dựng bảo hộ SHTT đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng và có lợi thế của tỉnh; Quyết định phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020, … qua đó tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức tham gia hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật SHTT và các văn bản quy phạm pháp luật bằng rất nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Tổ chức các lớp tập huấn về SHTT cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, UBND các huyện, thành, thị, các làng nghề, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình “SHTT và cuộc sống” nhằm góp phần nâng cao nhận thức về SHTT cho các tầng lớp nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về SHTT.
 
Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ và bảo vệ quyền SHTT cũng được tiến hành nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và sử dụng trái phép quyền SHTT; làm tốt công tác phối hợp với thanh tra liên ngành về thực hiện các quy định của Nhà nước trong việc chống hàng giả, hàng nhái, chống sử dụng trái phép các quyền SHTT tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, hoạt động quản lý nhà nước về SHTT đã đạt được một số kết quả nhất định. Việc phổ biến, tuyên truyền về SHTT trên địa bàn tỉnh phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, nhận thức của người dân dần được nâng cao hơn. Các sản phẩm hàng hóa được bảo hộ bước đầu đã mang lại lợi ích chính đáng cho nhân dân, cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất và kinh doanh, góp phần tạo được môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Công tác tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ cấp văn bằng sáng chế, giải pháp hữu ích cho hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được chú trọng kích thích sự tìm tòi phát triển của nhiều doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động thực thi quyền SHTT trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập: Số lượng văn bằng bảo hộ còn thấp, sự phối hợp hoạt động về SHTT giữa các sở, ban, ngành, các đơn vị ở một số lĩnh vực chưa thống nhất và đồng bộ, công tác tuyên truyền quảng bá cho thương hiệu đã được bảo hộ còn hạn chế, một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, làng nghề...do nhận thức về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, ngại tiến hành việc đăng ký xác lập quyền SHTT...

Để nâng cao hiệu quả thực thi Luật SHTT trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT cho người dân, cho doanh nghiệp và cho cộng đồng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về Luật SHTT theo các Hiệp định, theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Triển khai xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác về SHTT có chuyên môn sâu. Việc thực thi Luật SHTT có hiệu quả đã góp phần khuyến khích các hoạt động sáng tạo, bảo hộ thành quả lao động, tài sản trí tuệ của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Sở KH&CN

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang