.

Công bố dịch bệnh lợn tai xanh trên địa bàn 02 phường: Minh Nông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xuất bản: 17:05, Thứ Ba, 05/06/2012, [GMT+7]
.

PTO- Ngày 04-6-2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh lợn tai xanh trên địa bàn 02 phường Minh Nông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm cấp tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Công an tỉnh, Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì chỉ đạo thực hiện khẩn cấp các biện pháp chống và dập dịch bệnh lợn tai xanh theo quy định của Pháp lệnh Thú y, Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN-TY ngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì ký Quyết định tiêu hủy số lợn thuộc diện bắt buộc phải tiêu hủy trong vùng công bố dịch.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm cấp tỉnh; Giám đốc các sở. Thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Công an tỉnh, Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì căn cứ Quyết định thực hiện.


B.T
 

.
.
.
.
.