Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng cho “tam nông”

Thứ bảy, 12/08/2017, 06:40:41
Print + | - Font Size: A
Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng cho “tam nông”

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng cho “tam nông”

A Font Size: - | +

25-1502442776


PTĐT- Trong những năm qua, nhờ thực hiện chính sách tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã góp phần đáng kể vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của cư dân nông thôn. Tuy nhiên để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng cho lĩnh vực “tam nông” vẫn còn nhiều việc cần bàn. Phóng viên Báo Phú Thọ có cuộc trò chuyện với ông Phạm Trường Giang- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh xung quanh vấn đề này.

- Xin ông cho biết những kết quả chủ yếu của ngành ngân hàng Phú Thọ trong việc thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tích cực phát triển nông nghiệp, nông thôn nhất là thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Song quá trình thực hiện cũng bộc lộ không ít hạn chế, do đó ngày 9/6/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với khá nhiều điểm mới so với Nghị định 41. Nội dung đổi mới của NĐ 55 so với NĐ 41 là: Nguồn vốn cho vay đa dạng hơn; phạm vi đối tượng cho vay mở rộng, bao gồm các hộ nông dân, cá nhân, gia đình cư trú ở khu vực nông thôn và cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn nhưng có sản xuất nông nghiệp; các doanh nghiệp không có chi nhánh ở nông thôn nhưng hoạt động ở khu vực nông thôn. Hơn nữa, mức cho vay không có tài sản đảm bảo điều chỉnh tăng mạnh so với trước, tối đa lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân, gia đình; 300 triệu đồng đối với hộ kinh doanh...

Ngay sau khi NĐ 55/NĐ-CP được ban hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, khẩn trương triển khai và đưa NĐ 55 vào cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải ngân vốn vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã...Tiếp tục bám sát các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, chương trình nông nghiệp khuyến khích, chương trình xây dựng nông thôn mới... để có biện pháp huy động, cho vay vốn phù hợp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Đến nay, tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn trên địa bàn đạt 20.169 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng 44% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó tín dụng phục vụ sản xuất theo các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh đạt 4.259 tỷ đồng. Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 11.396 tỷ đồng. Cùng với các nguồn vốn khác của Chính phủ, của tỉnh, vốn xã hội hóa... vốn tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Được biết nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực ưu  tiên trong thực hiện chính sách tín dụng. Vậy cho vay lĩnh vực này đã thu hút được các ngân hàng và tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tham gia chưa thưa ông?

- Thực hiện chính sách tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn. Vì vậy, Chính phủ và NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng đều phải tham gia thực hiện. Trên địa bàn tỉnh đã có một số ngân hàng và TCTD tham gia với quy mô lớn như: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách Xã hội và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Bên cạnh đó một số ngân hàng thương mại khác trên địa bàn cũng đã tham gia cho vay đối với các gia đình, HTX, doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực cung ứng vật tư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các ngân hàng và TCTD đồng thuận, đẩy nhanh cung ứng vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là ưu tiên lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã giảm mạnh từ trên 20% năm 2011 xuống mức phổ biến từ 6,5 - 8%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay thông thường. 

- Như vậy chính sách tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đã đem lại hiệu quả thiết thực, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, tồn tại. Ông có thể cho biết cụ thể hơn những tồn tại, khó khăn tồn tại đó là gì?

- Xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh Phú Thọ còn thấp, địa bàn nông thôn rộng, bình quân ruộng đất thấp, phân tán và manh mún, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, dẫn đến việc đầu tư sản xuất tập trung chưa phát triển; sản xuất nông nghiệp những năm qua thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, hiệu quả đầu tư sản xuất nông nghiệp thấp, rủi ro cao; cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn còn thiếu và chưa đồng bộ đã hạn chế ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất từ đó cũng hạn chế đến việc đầu tư tín dụng của ngành ngân hàng. Công tác phổ biến, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách nhất là Nghị định 55/2015 của Chính phủ tại một số cơ sở còn hạn chế, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền chưa cao. Một số thủ tục hành chính trong giao dịch còn chậm cải tiến, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu tài sản trên đất, từ đó, tài sản của khách hàng chưa đủ tính pháp lý để thế chấp vay vốn ngân hàng. Đầu tư cho vay vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân gặp rủi ro khách quan, năng lực, kinh nghiệm quản trị và kinh doanh của khách hàng ở nông thôn chưa cao, khả năng tài chính hạn hẹp, giá trị tài sản bảo đảm thấp, trong khi đó NĐ 55 chỉ mới quy định xử lý thiệt hại cho người vay và các Ngân hàng, TCTD tham gia cho vay đối với rủi ro xảy ra do những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng trên diện rộng nhưng chưa có quy định hỗ trợ đối với rủi ro khách quan, bất khả kháng trong phạm vi hẹp, đặc biệt là cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…Việc xử lý các khoản nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo NĐ 41, NĐ 55 và xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi vốn ở thời điểm hiện tại vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

- Xin ông cho biết những giải pháp của Ngành Ngân hàng để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn?

-NHNN chi nhánh tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước đối với các Ngân hàng, TCTD trên địa bàn; thường xuyên hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý những tồn tại, thiếu sót, vi phạm của các Ngân hàng, TCTD trong quá trình hoạt động. Các Ngân hàng, TCTD thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn. Các cấp, các ngành và hệ thống ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, HTX, gia đình, gia trại, trang trại và doanh nghiệp tiếp cận nhanh nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng và các TCTD. Các ngành chức năng thực hiện tốt việc quy hoạch, dồn điền đổi thửa để tạo ra những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; giải quyết tốt hơn công tác dự báo trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phối hợp triển khai có hiệu quả các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao; liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, nhất là liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng trong việc gắn đầu tư tín dụng phục vụ phát triển NNNT với việc lồng ghép chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm của tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trên địa bàn cần tích cực phối hợp cùng Ngân hàng, TCTD xử lý có hiệu quả nợ vay, xử lý tài sản bảo đảm; nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội: Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để nguồn vốn ngân hàng góp phần hỗ trợ tích cực cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới  và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Xin cảm ơn ông!      

Trịnh Hà (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang