Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho người lao động tại các khu công nghiệp

Chủ nhật, 12/11/2017, 06:53:40
Print + | - Font Size: A
Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho người lao động tại các khu công nghiệp

Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho người lao động tại các khu công nghiệp

A Font Size: - | +

4-1510280039

Công đoàn các KCN chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị 
“Doanh nghiệp cảm ơn người lao động”. Ảnh: Nguyễn Huế


PTĐT- Kể từ khi hoạt động đến nay các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Phú Thọ đã thu hút được 156 dự án đầu tư thứ cấp, thu hút hơn 32.500 lao động trực tiếp với mức thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ, chính sách và đảm bảo điều kiện làm việc đối với người lao động theo quy định của pháp luật.  

Các KCN là mô hình kinh tế tổng hợp, năng động, có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển KT-XH của mỗi Quốc gia. Việc xây dựng và phát triển các KCN gắn với hình thành và phát triển các khu đô thị - dịch vụ đã tác động tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thúc đẩy quá trình tiếp cận kỹ thuật công nghệ và quản lý tiên tiến, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời góp phần hỗ trợ tích cực trong việc xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng lao động, điều kiện lao động, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, hiệu quả, phát triển bền vững vẫn luôn là thách thức rất lớn với nhiều nước trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển.

Ở Việt Nam, từ khi hình thành và phát triển đến nay, đã có 223 KCN được thành lập và đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 2 triệu lao động trực tiếp và nhu cầu thu hút lao động có xu hướng tiếp tục gia tăng. Trong quá trình sử dụng lao động tại các KCN đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Chế độ tiền lương, thu nhập, môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động còn chưa được đảm bảo; thiếu nhà ở, người lao động phải thuê nhà trọ không đáp ứng được nhu cầu cho đời sống và sinh hoạt tối thiểu; người lao động ít có cơ hội hoặc khó tiếp cận với các dịch vụ công; nhiều doanh nghiệp không thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động, trong khi việc giải quyết các kiến nghị, tranh chấp trong quan hệ lao động còn hạn chế, bất cập, dẫn đến nhiều cuộc đình công, ngừng việc tập thể diễn ra với tần suất và quy mô có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, việc đảm bảo số lượng, chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của các KCN cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp người lao động có đủ điều kiện cần thiết để làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của các cấp, các ngành, các địa phương.

Tuy nhiên, thực trạng về việc làm, thu nhập và đời sống công nhân lao động trong các KCN của tỉnh vẫn còn những khó khăn, bất cập cụ thể như: Do có một lượng lớn lao động tập trung tại KCN, trong khi nhà ở, trường học, nơi chăm sóc sức khỏe, các công trình phúc lợi xã hội khác còn thiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống người lao động. Thống kê sơ bộ cho thấy, có trên 50% số người lao động không có nhà ở phải thuê nhà trọ, không đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự và thiếu các điều kiện cần thiết phục vụ cho sinh hoạt. Đời sống một số người lao động còn khó khăn, ít có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm, tư vấn pháp lý, kế hoạch hóa gia đình. Trong thời gian không làm việc ở doanh nghiệp, một số trong nhóm lao động này không có phương tiện và địa điểm để sinh hoạt văn hóa lành mạnh, thậm chí không có ti vi, radio để thu, nhận tin tức, thông tin kinh tế - xã hội, cũng như chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, nhóm người lao động này có nguy cơ thiếu thông tin, kiến thức, đồng thời rất dễ mắc các tai, tệ nạn xã hội. Về mức thu nhập của người lao động, tuy đã được doanh nghiệp chi trả đúng quy định của pháp luật, hàng năm doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh lương cho người lao động theo quy định. Nhưng do giá cả hàng hóa và lạm phát gia tăng, nhất là những hàng hóa thiết yếu phục vụ cuộc sống có mức tăng lớn. Vì thế, thu nhập và đời sống của người lao động chậm được cải thiện. Ngoài ra, một số lao động phải làm việc trong điều kiện không được đảm bảo, nhất là lao động ở những doanh nghiệp FDI thường xuyên phải làm việc tăng ca, thêm giờ để giảm chi phí/đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp.

Để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới các cấp, ngành cần tập trung thực hiện một số giải pháp như: Quy hoạch các KCN phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và gắn liền với quy hoạch phát triển các công trình phúc lợi xã hội, tạo cho KCN phát triển nhanh và bền vững. Có cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đủ hấp dẫn để tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN gắn liền với đầu tư phát triển nhà ở, trường học, bệnh viện, khu đô thị, dịch vụ, giải trí, các thiết chế văn hóa phục vụ cho người lao động của KCN. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm cải thiện điều kiện lao động, hỗ trợ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong KCN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; hỗ trợ đào tạo đội ngũ lao động có kỷ luật, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và khả năng hợp tác tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn để các doanh nghiệp và người lao động hiểu biết và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về lao động. Đồng thời làm tốt công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động để phòng ngừa, ngăn chặn việc vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động của các doanh nghiệp trong KCN về chủ trương thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp với các nội dung cụ thể như: Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động; giải quyết việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người công nhân; thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong KCN... Bổ sung nhân lực, phương tiện cần thiết và tiếp tục ủy quyền cho Ban quản lý các KCN và Công đoàn các KCN để nâng cao năng lực quản lý, giám sát, hỗ trợ cả doanh nghiệp và người lao động trong KCN thực hiện tốt quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của các bên.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là việc làm thiết thực. Để thực hiện tốt điều này rất cần sự nỗ lực của cả doanh nghiệp và người lao động trong việc phát triển sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm để tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Cùng với đó cũng cần phải có sự giúp đỡ của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ công và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ cho người lao động. Hơn 32 ngàn lao động hiện nay và hàng chục ngàn lao động tại các KCN của tỉnh trong tương lai đang mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng ở sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc nghiên cứu, đề ra và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các giải pháp để đảm bảo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại các KCN trên quê hương Đất Tổ.

Nguyễn Văn Oanh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang