Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát triển trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và tăng trưởng bền vững

Thứ năm, 11/01/2018, 07:55:33
Print + | - Font Size: A
Phát triển trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và tăng trưởng bền vững

Phát triển trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và tăng trưởng bền vững

A Font Size: - | +

img9032-1515632179

Phát triển cây bưởi tại Đoan Hùng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.

PTĐT-Tỉnh ta có nhiều lợi thế để phát triển ngành trồng trọt, đặc biệt đối với các loại cây chủ lực như lúa, chè, rau màu, cây ăn quả. Nâng cao giá trị gia tăng cho ngành trồng trọt không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần thúc đẩy nông nghiệp tăng trưởng, tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, để trồng trọt tương xứng với tiềm năng cần có giải pháp phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Thực hiện quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt đã đạt được kết quả nhất định. Các chính sách hỗ trợ, chương trình, dự án, quy hoạch phát triển đối với một số cây trồng chủ lực, tiếp tục thực hiện dồn đổi ruộng đất, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn... đã tạo động lực cho trồng trọt phát triển. Những năm gần đây, nông dân trong tỉnh không chỉ chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả mà còn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, qua đó đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Nhiều mô hình cánh đồng lớn được triển khai phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, gắn kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ nông sản, bước đầu đã gắn trách nhiệm của các doanh nghiệp với người sản xuất. Từ liên kết, nông dân được tiếp nhận hỗ trợ về đầu tư, các biện pháp kỹ thuật, đầu ra ổn định, thu nhập từng bước được nâng cao; doanh nghiệp chủ động được nguyên liệu, mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh. Một số hình thức tổ chức liên kết sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như: Sản xuất chuối xuất khẩu ở Tam Nông; rau an toàn ở Lâm Thao, Cẩm Khê; liên kết bao tiêu bưởi Diễn, cam với Vineco tại Thanh Thủy…

Trên địa bàn tỉnh đã mở rộng diện tích mô hình cánh đồng lớn trồng lúa, rau, ngô với tổng diện tích trên 7.000ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa theo mô hình này đạt trên 3.400ha. Cơ cấu cây trồng có sự biến động theo hướng mở rộng diện tích gieo trồng các loại rau, năng suất tiếp tục tăng khá so với trước. Trong từng loại cây trồng cũng có sự chuyển dịch phù hợp theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm. Năm 2017, diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh đạt gần 118 nghìn ha, sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt khoảng 455 nghìn tấn; ổn định diện tích chè trên 16.500ha, sản lượng chè búp tươi đạt 170 nghìn tấn. Cây lúa diện tích đạt trên 67 nghìn ha, trong đó diện tích lúa chất lượng cao đạt 18 nghìn ha, chiếm 27% diện tích, tăng 4,2 nghìn ha so với năm 2016. Cây ăn quả tiếp tục mở rộng với diện tích bưởi trên 3.500ha, chủ yếu là bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn. 

Đối với huyện Đoan Hùng có cây bưởi và cây chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nên huyện đã có nhiều chính sách để khuyến khích phát triển bền vững. Hiện nay, diện tích bưởi của huyện đạt trên 2.000ha, diện tích chè đạt trên 3.000ha. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Trong định hướng phát triển cây bưởi, huyện tập trung chỉ đạo áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng trên diện tích bưởi hiện có, trong đó có trên 1.100ha bưởi đặc sản. Để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng bưởi, huyện duy trì thực hiện mô hình VietGAP, mô hình thâm canh bưởi tại xã Bằng Luân và Chí Đám. Chè tiếp tục được xác định là cây chủ lực trên đất đồi, các địa phương trong huyện đẩy mạnh đầu tư, thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây chè; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất, ký kết hợp đồng liên kết, trồng, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Tuy đã đạt một số kết quả bước đầu song để trồng trọt phát triển đúng hướng, nâng cao giá trị thì cần phát triển theo chiều sâu, phù hợp với quy hoạch, đề án. Theo đó, năng suất phải đi liền với chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hài hòa yếu tố về kinh tế - xã hội và môi trường, hướng đến nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Thực tế cho thấy, lĩnh vực trồng trọt của tỉnh vẫn còn một số hạn chế cố hữu, khiến giá trị chưa tương xứng với tiềm năng, sản phẩm đầu ra chưa ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất và thực hiện quy hoạch. Thực trạng sản xuất nhìn tổng thể vẫn còn manh mún, phần lớn nông hộ trên địa bàn tỉnh có diện tích đất nhỏ, phân tán khiến chi phí sản xuất cao, khó kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng; nông sản hàng hóa tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái. Do đó tạo nhiều phân khúc trong chuỗi giá trị, nông dân vẫn là đối tượng bị ảnh hưởng nhất, thu nhập bấp bênh trong khi trình độ sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản còn hạn chế, chưa phát huy hết lợi thế, tiềm năng.

img0713-1513303111-1515632179

Cây bưởi Sửu đem lại thu nhập trên  100 triệu đồng/năm cho gia đình anh Nguyễn Đức Hậu, xã Chí Đám. Ảnh: Trịnh Hà

Một hạn chế nữa là việc áp dụng cơ giới hóa trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh mới chủ yếu ở các khâu làm đất, gặt lúa, đốn tỉa và thu hái chè; tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp ở khâu gieo cấy, bảo quản sau thu hoạch. Việc áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến mang lại hiệu quả cao như quy trình phòng, chống dịch hại tổng hợp IPM, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP vẫn chưa được áp dụng rộng rãi; các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm ứng dụng công nghệ cao còn ở mức thấp. Sản phẩm nông nghiệp hiện nay chủ yếu là sản phẩm thô, chưa qua chế biến và chế biến sâu nên giá trị hàng hóa không cao; chưa có nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản. 

Để khắc phục những hạn chế trên, cần khai thác, phát huy tối đa thế mạnh của từng vùng, từng địa phương trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp đã được tỉnh phê duyệt. Trước mắt, tập trung đầu tư thâm canh nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm. Xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản gắn với bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp.

Tiếp tục xây dựng và triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng lớn có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, tạo tiền đề xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện quy hoạch vùng trên cơ sở lợi thế so sánh của từng sản phẩm ở các địa phương để định hướng phát triển sản xuất; cơ cấu lại các giống cây trồng cho phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện thực tế. Để liên kết các nông hộ, cần khuyến khích các tổ hợp tác liên kết sản xuất, đổi mới nội dung hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, từng bước vươn lên kết nối giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình cơ cấu lại sản xuất ở địa phương. Xây dựng thương hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý cho các loại nông sản nổi trội của một số địa phương để xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất như giống mới, quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Nâng cao giá trị ngành trồng trọt không chỉ là thay đổi cơ cấu cây trồng mà phải thay đổi cách tiếp cận trong tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt hình thức sản xuất cần đi theo hướng liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, phát triển các cây trồng có giá trị theo hướng tập trung, quy mô lớn gắn với các cơ sở chế biến; áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về giống, hệ thống canh tác, cơ giới hóa, quản lý dịch bệnh, tạo ra chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Nguyễn Huế

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang